25. sep. 2011

Bistand må brukes på rett måte

Bildet er hentet fra Emmausfredrikstad.se
Norsk bistand er i dag er alt for lite fokusert på næringsutvikling, som er en forutsetning for utvikling og skatteinngang, og som gjør det mulig å bli uavhengig av bistand i framtiden.

16. sep. 2011

Reduser særinteressenes makt!

Det store mangfoldet av organisasjoner i Norge bidrar til samfunnsutvikling og samfunnsdebatt. De store næringslivs- og yrkesorganisasjonene har likevel gradvis fått uforholdsmessig stor makt, og mange som ikke deltar i disse har vanskelig for å nå fram.

13. sep. 2011

Hvorfor vil vi ikke forhandle med de rødgrønne i Trondheim?

Etter det gode valgresultatet i går gikk det kort tid før Rita Ottervik (ordfører i Trondheim) ringte til lederen for Trondheim Venstre for å invitere til forhandlinger med de rødgrønne. Krf har allerede sagt ja og blir trolig med i det rødgrønne samarbeidet. Lurer du på hva Trondheim Venstre svarer?

Nå begynner arbeidet!

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR STEMT PÅ VENSTRE over hele landet og selvfølgelig en ekstra takk til de  personene som stemte på meg. Jeg skal gjøre mitt beste for å tjene dere, miljøet og felleskapets interesser i de fire årene jeg har fått i bystyret. Nå har jeg fått vite at jeg skal få representere Venstre i Helse og omsorgskomiteen og at jeg får bli førstevara til Jon i formannskapet. En egen intern komité inne helse og omsorg vil bli opprettet der flere medlemmer i Trondheim Venstre kan bidra. Meld gjerne din interesse til meg direkte.

Jeg håper så mange som mulig vil kontakte oss for å påvirke deres egen hverdag i Trondheim.
Vi politikere er avhengig av gode innspill og ideer, vi er aldri bedre enn resten av laget og de borgerne som påvirker oss. Jeg vil jobbe for å styrke laget internt, bli flinkere til å kommunisere hva vi oppnår og hvem vi samarbeider med når. Ta gjerne kontakt i tiden fremover.

8. sep. 2011

Kvalitet fremfor kvantitet: Folk først

Rita Ottervik skryter av det hun kaller for full sykehjemsdekning og det rødgrønne utstillingsvinduet. Jeg lurer på når borgerne er klar for å åpne vinduet og ta tak i alt som skjuler seg bak det, som manglende fokus på kvalitet og bemanning i kommunens eldreomsorg.

Billigere nattbuss i trondheim

Trondheim Venstre går inn for dagtakst på nattbussen. Dette er et nødvendig grep for å gjøre Trondheim til en attraktiv, tryggere og mer miljøvennlig by. Det er også spesielt viktig for ungdom, som er avhengig av et godt og billig kollektivtilbud for å kunne nyte Trondheim på nattestid.

Vi ønsker innovasjon og nyskaping i det offentlige


I fremtiden er vi avhengig av nye innovative løsninger og ny teknologi for å takle noen av de utfordringene blant annet en stor eldrebølge fører med seg. Trondheim Venstre er bekymret over Trondheim kommunes manglende vilje til å delta i innovasjonsamarbeid for å modernisere den offentlige sektor.

4. sep. 2011

Trondheim Venstre vil ha en åpen og kommuniserende kommune

Bildet er hentet fra adressa.no
Flere kommuner bruker i dag sosiale medier, men de færreste benytter seg av mulighetene som ligger i sosiale medier, nemlig muligheten for dialog fremfor enveiskommunikasjon. Trondheim kommune bør i større grad benytte ny teknologi for å stimulere til mer politisk  engasjement og deltakelse blant byens borgere.

1. sep. 2011

Rett til plass på ettårsdagen!

Hentet fra http://www.hninfo.no/node/147402
I dag har vi en regel som sier at barn som blir født før 1. september har lovfestet rett til barnehageplass. Barn som blir født etter 1. September er derimot ikke sikret rett til barnehageplass til neste år. Denne regelen fører til at småbarnsforeldre føler seg diskriminert.