8. sep. 2011

Vi ønsker innovasjon og nyskaping i det offentlige


I fremtiden er vi avhengig av nye innovative løsninger og ny teknologi for å takle noen av de utfordringene blant annet en stor eldrebølge fører med seg. Trondheim Venstre er bekymret over Trondheim kommunes manglende vilje til å delta i innovasjonsamarbeid for å modernisere den offentlige sektor.
 I andre europeiske land jobbes det nå på spreng for å bygge kompetanse og implementere mekanismer som kan utløse et større omfang av innovative anskaffelser i kommunal sektor. I Norge ble temaet omtalt som viktig i Innovasjonsmeldingen som kom i 2008, men siden har lite skjedd.

Mange grundere forteller at de opplever kommunene som lukka, vanskelig å navigere i og bakoverlent i forhold til å ta i bruk nye løsninger. I Trondheim dro  en kvinnelig grunder til Oslo for å få et kommunalt samarbeid fordi "blå kommuner er enklere å få med seg enn de røde".

Trondheim Venstre ser på utviklingen med bekymring og ønsker en målretta satsning på modernisering og nyskaping innen kommunens tjenestetilbud. Vi vil opprette en egen OFU-ordning (utviklingsprosjekt der kommunen er kunde) som utelukkende skal rette seg mot kommune-Norge, bidra til modernisering av offentlig sektor og styrke kommunens innovasjon og nyskapingsinnsats.

Trondheim kommune bør forplikte seg til å delta på minst tre slikte prosjekter i året. Vi mener at det er en viktig suksessfaktor at kommunene har evne til å ta i mot gode ideer og kompetanse nok til å ta gode beslutninger om kommunen skal delta i de ulike prosjektene eller ikke. Vi er helt avhengig av gode innovative løsninger og ny teknologi for å takle flere av utfordringene kommunen står ovenfor.

Venstre er opptatt av å få mest mulig velferd ut av pengene som brukes, og vil at det offentlige skal ta i bruk og etterspørre nye smarte løsninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar