29. mai 2012

Vi vil ha en bedre forskningspolitikk!

Bildet er hentet fra usynligeskilt.no
For Venstre handler politikk i stor grad om å forberede seg på fremtiden. Derfor vil vi prioritere forskning langt høyere enn hva som gjøres i dag.

22. mai 2012

Hvordan kan oljepengene forvaltes bedre?

Her kommer jeg med noen konkrete forslag og problemstillinger knyttet til "oljefondet", Statens Pensjonsfond Utland (SPU) . Kom gjerne med kommentarer!

12. mai 2012

Asylbarna ofres for regjeringsmakt

Bildet er hentet fra www.nrk.no
I 2005 ble en liten gutt født på Stord Sykehus. Denne gutten var lille Nathan, som nå er blitt syv år.