3. des. 2013

Nasjonale prøver er ikke en god nok kvalitetsindikator

Nasjonale prøver bør gjennomføres med stikkprøver på noen tilfeldige skoler hvert år, ikke ved å teste alle. Dette for å unngå at skolene rangeres og testene får større betydning for den generelle oppfattelsen av kvaliteten i skolen. Testene har nemlig store begrensinger for å kunne si noe om en skole er god eller dårlig.