9. mars 2013

Vurderer du å stemme på Venstre?

Vurderer du å stemme på Venstre i år? Kanskje for første gang? Eller er du redd for å stemme på Venstre på grunn av frykten for Frp? Da er du ikke alene. Her skal du få høre hvorfor jeg mener du bør gi oss en sjanse!


Venstre er Norges eldste parti og ble dannet 28. januar 1884. Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Et lynkurs om Venstre og vår ideologi kan du lese her!

Først vil jeg presisere at Venstre går til valg på en regjering bestående av Høyre og sentrum (Krf og V)

Så: Vi har sagt at vi kan forhandle med Frp.
Vi tenker at en Grønnblå regjering tross alt vil være mye bedre enn en blåblå med Frp og H. For oss betyr det mye om vi kan hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen og at vi kan dreie en ny regjering i retning av en mer human asyl og ruspolitikk. Derfor vil vi ikke gi fra oss forhandlingsmakten før valget.

Men, det er etter min mening lite sannsynlig at vi kan komme til enighet. Det samme har Trine Skei Grande sagt flere ganger. For da må Frp godta våre viktigste saker- og så kan de få gjennom sin eldreomsorg og mye av det andre vi er enig om innen skolepolitikk og samferdsel.

Det som forundrer meg er at folk stemmer på AP når de er redd for Frp (!). 

Frp og AP er jo enig i en rekke saker, og står mye nærmere hverandre enn Frp og V når det kommer til både oljeboring, asylpolitikk og statlig (over)styring. Les mer om det her!

De fleste stemmer likevel på AP eller Høyre. Jeg tror det er fordi for få vet hva Venstre står for. 

Jeg har derfor ramset opp noen saker som skiller ut Venstre fra både AP og Høyre:

 1.Vi sier nei til Datalagringsdirektivet, digital grensekontroll og annet som rammer personvernet mer enn det har noe godt ved seg. . Venstre er også for fri fildeling og et mest mulig fritt Internett.

 2. Vi har en bedre klima og miljøpolitikk. Vi ser at Norge fremdeles er avhengig av olje og gass, men vi vil insistere på å bevare de mest sårbare områdene som Lofoten, Vesterålen og Senja. Disse områdene er så viktig for fiske og turismen i område, og jeg forstår ikke hvorfor vi skal inn der nå som vi har åpnet så mange nye felt. Vi bør satse mer på energieffektivisering og på forskning. Venstre har en langt mer ambisiøs klima og miljøpolitikk enn H og AP.

 3. Vi har en laaangt bedre asylpolitikk! Vi vil bedre forholdene på asylmottak, la asylsøkere få jobbe fra dag 1, la asylbarna gå i barnehage og vi vil følge rådene fra FNs Høykommisær for flyktninger. I dag er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter blitt degradert fra A til B-status og har gjentatte ganger blitt dømt av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Det er flaut for Norge. Vi har som eneste land i Europa inngått returavtale med diktaturer som Etiopia, - på tross av sterke advarsler fra en rekke menneskerettsorganisasjoner. Dette handler ikke om å være snill, dette handler om å forholde oss til våre plikter og opptre som en utdannet nasjon. AP konkurrerer med Frp i å være streng, og vi er blitt langt strengere enn land det er naturlig å sammenligne oss med. Les mer her!

 4. Vi er ikke så forbudskåte som AP (eller H). Dagens Næringsliv kårte nylig Venstre som det mest liberale partiet, som stemmer mot flest forbud (Ikke overraskende da dette er en del av vår sosialliberale ideologi). Forbud har ofte en fin hensikt, men svært ofte så fører ikke forbud til bedre politikk. Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Vi vil la folket bestemme selv mer enn i dag. (Ref.siste forslag om å forby pappvin..)

 4. Vi har en knallgod politikk for grundere og småbedrifter! Vi vil redusere skjemaveldet med minst 25%, vil vil gi småbedrifter fritak for å betale arbeidsgiveravgift de tre første årene, vi vil gi selvstendig næringsdrivende bedre rettigheter og mye mer. Vi er faktisk kåret til det beste partiet for grundere og småbedrifter, se her! :)

 5. Vi vil ha en mer human rusomsorg/ ruspolitikk. Vi er det ENESTE partiet som vil ha en prøveordning med heroinassistert behandling for de tyngste rusmisbrukerne og en nytenking innen dagens politikk. Dette har jeg skrevet en del om på bloggen min her, se her eller flere innlegg under "eldre innlegg".

 6. Vi er partiet som kjemper for de som trenger en velferdsstat mest: Barnevernsbarn, asylbarn, psykisk syke, rusavhengige, fattige barn i Norge osv.- uten å skulle "ta de rike" som venstresiden ofte er mest fokusert på. De rike skal selvfølgelig bidra mye og betale skatt til fellesskapet, men det må være" lov" å lykkes i næringslivet også. Når det er sagt vil vi ha en godt regulert banknæring og finansinstitusjoner, en rettferdig handelspolitikk, en mer etisk forvaltning av oljefondet vårt og et europeisk konkurransetilsyn,- viktige tiltak som skal bidra til en mer rettferdig fordeling i verden enn vi har i dag. Vi må forbedre systemet for å få en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser.

7. Vi vil ha en bedre skole og utdanningssystem enn vi har i dag, der vi stiller høyere krav til lærernes kompetanse i fagene de skal undervise i, der vi gir mer frihet til de enkelte skolene/ lærerne (hvilke valgfag de vil tilby, bruk av ressursene osv.) og der vi sikrer mer valgfrihet og mulighet for praktisk læring i flere fag. Les mer her!

8. Vi vil satse mye mer på forskning i Norge for å ha flere bein å stå på i fremtiden, for å opprettholde norsk konkurransekraft og for å nå klimamålene våre. Les mer her! Vi har prioritert dette i alle våre budsjetter og husker (i motsetning til regjeringspartiene) også våre løfter om bedre de økonomiske kårene og bedre rettighetene for studentene.

9. Vi vil bedre kvaliteten i barnehagene og gi foreldre flere valg. Venstre vil også endre reglene slik at barn som fødes på høsten og vinteren kan få barnehageplass når de fyller ett, om det er det beste for familien og barnet. Vi vil tilby kontantstøtte til 1-åringer på bakgrunn av nyere forskning fra NTNU.  Se mer her!

Jeg håper dette er nyttig. Jeg blir kjempeglad om du spør meg om ting du lurer på. :)

2 kommentarer:

  1. Til orientering: Etter sist landsmøte har SV også gått inn for heroinassistert behandling. Flott!

    SvarSlett