26. des. 2011

Fra tillit til økt statlig kontroll

Det er mange som vil straffe de menneskene som misbruker våre velferdsordninger. Arbeidsdepartementet vil gi Arbeids- og velferdsetaten (NAV) økt kontroll og makt for å avdekke misbruk. Dette høres greit ut, spørsmålet er bare om vi er bevisst på konsekvensene av en slik kontrollpolitikk?

5. des. 2011

Vi må investere mer i Norge!

Overgangen til en lavkarbonøkonomi krever en enorm omstilling, og da er det absurd at Norge med verdens største oljefond ikke investerer mer  i verdiskaping her hjemme. Det handler om å skape fremtidens arbeidsplasser, og om å investere i verdier her hjemme som ikke skaper inflasjon.

3. des. 2011

Gi funksjonshemmede rett til individuelle dagtilbud

Dagtilbudet til funksjonshemmede ble kraftig beskåret som følge av underskuddet de rødgrønne partiene påførte Trondheim i 2008. Venstre vil ikke godta at funksjonshemmede får et dårligere tilbud som følge av behov for sparing.