5. des. 2011

Vi må investere mer i Norge!

Overgangen til en lavkarbonøkonomi krever en enorm omstilling, og da er det absurd at Norge med verdens største oljefond ikke investerer mer  i verdiskaping her hjemme. Det handler om å skape fremtidens arbeidsplasser, og om å investere i verdier her hjemme som ikke skaper inflasjon.
Investeringene jeg her snakker om er økte bevilgninger til forskning og innovasjon, miljøvennlig infrastruktur, produksjon av fornybar energi og miljøvennlig teknologi. Jeg mener at det er et er et paradoks at vi bruker penger fra Oljefondet til å kjøpe opp gater i London og bygge veier i Tyskland i stedet for å investere mer i utvikling av nye selskaper, ny teknologi og infrastruktur i Norge.

Fornbybarmarkedet er i sterk vekst og gir oss fantastiske muligheter til store investeringer. Det trengs store og langsiktige investeringer, men det er dessverre for få private aktører som har tilstrekkelig med kapital og langsiktighet til å prioritere slike investeringer. Her bør Oljefondet komme inn slik at det blir enklere for de private investorene å kaste seg med, og vi får en vinn-vinn-situasjon for flere parter. 

Vi kan også investere i utenlanske selskaper som vil kunne gi en sikker avkastning til Oljefondet samtidig som vi styrker norske industribedrifter. Det gjør vi ved å investere i produksjon av rent vann, nye materialer, teknologiutvikling og kompetanse.Vi må også jobbe for økt markedsadgang.

Det handler om våre ambisjoner for Norges fremtid. Vi må satse på det som er bærekraftig og som vil bli etterspurt i årene som kommer. USA og Europa (EU) er allerede godt i gang og satser på forskning og innovasjon som fremtiden vil etterspørre. Norge har unik kompetanse. Det er på tide at vi investerer en høyere andel på hjemmebane for å løfte Norge frem i den globale konkurransen.

Mange vil hevde at dette er radikalt, men Unni Steinsmo. Alf Bjørseth, Leif Teksum og fremtredende finanseksperter har sagt det samme. Vi kan begynne med å frigjøre Statens Pensjonsfond Norge og Utland til å få investere i infrastruktur og tilføre Investinor et nytt 10-milliarders miljømandat.

Mer langsiktig verdiskaping i Norge i form av mer forskning, miljøvennlig infrastruktur, energi og teknologi!

1 kommentar:

  1. Enig i det meste men vi "må" ikke investere mer i Norge, men vi må bruke pengene annerledes.
    For mye, og feil bruk av oljepenger er til besvær, så nøkkelen er Investeringskapital til karbonfrie løsninger globalt.
    Hjemme må vi tenke MILJØ, energi besparende produkter/ løsninger for og gi plass til elektrifiseringer av bilparken, plattformer ol. utvikkle bruk av pellets, jordvarme, vind, bølge/vann ol. dempe oljesektoren, stanse kullutvinning, osv.for og gjøre grønt mer lønnsomt, lukke laksemærere, reguleres overgjødsling, osv. osv.
    For det er igjennom godt miljø vi redder klima og naturen.

    SvarSlett