26. des. 2011

Fra tillit til økt statlig kontroll

Det er mange som vil straffe de menneskene som misbruker våre velferdsordninger. Arbeidsdepartementet vil gi Arbeids- og velferdsetaten (NAV) økt kontroll og makt for å avdekke misbruk. Dette høres greit ut, spørsmålet er bare om vi er bevisst på konsekvensene av en slik kontrollpolitikk?
Norge har hatt en moderne demokratisk rettstradisjon som bygger på stor grad av tillit mellom stat og borger. Etter 22.juli var det en stor enighet om at Norges svar på de grusomme handlingene skulle være "mer åpenhet og mer demokrati". Det er derfor interessant å se at vi kanskje går i motsatt retning og innfører mer statlig kontroll.

Arbeidsdepartementet ønsker å gi NAV tilgang til å samkjøre sine registre mot flere andre registre for å avdekke misbruk av velferdsordninger. Det betyr at personer som er ansatt i NAV når som helst, uten at det foreligger noen mistanke, kan kontrollere alle som mottar en form for stønad fra NAV.

En ubestemt krets av personer med relasjoner til stønadsmottaker risikerer også å bli berørt av det foreslåtte kontrollregimet. Datatilsynet mener at det foreslåtte tiltaket fører til et systematisk inngrep i personvernet til en unødig stor krets av personer og at forslaget kan være i strid med både den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 og personverndirektivet, som begge stiller krav om forholdsmessighet.

Vi kan aldri sikre oss hundre prosent mot misbruk, uansett hvor mye ressurser vi bruker på kontroll. Muligens vil et slikt kontrollregime avdekke noen trygdemisbrukere, men hvilke andre konsekvenser vil dette kunne føre til?

NAV er en statlig etat som gjentatte ganger har blitt kritisert for manglende personvern. Et enkelt søk på Google gir flere treff som gjør at vi bør være bekymret. (Se for eksempel herherher eller her).
Hvilken kritisk informasjon kan de miste kontroll over neste gang? Er vi villig til å risikere den nødvendige tilliten vi har til den norske staten?

4 kommentarer:

 1. Googler du trygdesvindel, svindel med bostøtte, svindel med dagpenger, sosialstønad, barnetrygd, osv. osv. Blir det mer en her,her, her eller her.
  Dette er ett enormt problem og svekker tilliten til politikerne og den norske stat.
  For meg er det en selvfølge att man har samkjørte registere for god kontroll for og gjennvinner respekten for staten og de som går på stønader.
  Men ett register over de velferdsgoder du mottar og evt, saksmapper/ personlig info må ikke blandes.

  SvarSlett
 2. En liberaler vil spre makt, ikke konsentrere den.

  SvarSlett
 3. @anonym

  Om du er liberaler så mener du trolig att økonomisk og personlig frihet er viktig, og vil fremheve retten til avvik fra sosiale normer.
  Når man da har hundrevis av sosialistiske velferdsordninger bør man vel egentlig angripe ordningene, ikke kontrollaparatet ?.
  "Liberale" Hellas hadde gjensidig tillit mellom politikkere og borgerne, uten MAKT til kontrollsystemer på selvangivelse, sosiale velferdsordninger, trygder, ol. Og ingen MAKT til kontroll av de politiske myndigheter. Er det dit du vil ?.

  Stein R

  SvarSlett
 4. Jeg mener at kontroll av alle ikke er løsningen her, det skaper mindre tillit til staten, mer byråkrati og en risiko med tanke på misbruk av informasjonen. Nav har hatt for dårlige rutiner på oppbevaring av data og personvern lenge. Jeg har mer tro å fokusere på holdninger og det å gjøre det attraktivt å jobbe. (for eks redusert arbeidsgiveravgift for grupper som er vanskelig å få ut i arbeid, og mindre skatt på arbeid). Jeg mener man skal kontrollere ved mistanke og rette tiltak mot høyrisikogrupper. Man får ikke tatt alle, men det er bedre enn at så viktig informasjon kommer på avveie. Hva skjer hvis noen hacker seg inn i Navs registre? Det er snakk om sykdomshistorie, kontor, forsikringssaker mm. Mvh ina

  SvarSlett