6. jan. 2012

Ligg unna retten til selvbestemt abort!

Leder av KrFU, Emil André Erstad var nylig ute i media og hevdet at en kvinne ikke bør ha mulighet til å ta abort, selv om hun er blitt gravid som følge av et seksuelt overgrep. H, Frp og V reagerer.
Dette er selvfølgelig et ekstremt synspunkt som ikke er en del av KrFs vedtatte politikk. Men vi ser en økende tendens til at det både nasjonalt og internasjonalt stilles spørsmål ved retten til selvbestemt abort. Statistikken viser imidlertid at abort er mest utbredt i de landene hvor abort er forbudt, eller hvor det er strenge regler for å ta abort, jf rapporten fra The Economist. Vi kvinner på borgerlig side i Trondheim bystyre mener det er viktig at vi politikere å si et klart nei til å røre ved retten til selvbestemt abort. Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Med sitt utspill forsøker lederen for KrFs ungdomsparti å ta fra kvinner retten til å bestemme over egen kropp, etter at en voldtekstmann allerede har forgrepet seg på den samme friheten. Dette kan vi ikke akseptere i vårt samfunn.

Signert: Merethe Baustad Ranum (H) Elin Marie Andreassen (Frp) Ina Roll Spinnangr (V)

1 kommentar:

  1. Retten til å bestemme over eigen kropp? Det har då vel ingenting med saken å gjere. Frå unnfanginga er eit nytt liv skapt, eit eige individ som skal ha dei same rettane til å leve som kven som helst andre. Kva med barnet sin rett til å leve? Kva er forskjellen på å drepe eit 5 uker gammalt foster og eit nyfødt barn? Det er ingen forskjell! Eg tippar at ingen mor vil drepe sitt nyfødte barn? Sjølvbestemt abort er berre ein politisk regulering, skapt av "bedrevitande" samfunnsleiarar, for å filtrere ut dei uønska istaden for å ta vare på dei og la dei få ha den største menneskerettane av dei alle: Retten til å leve!

    SvarSlett