28. jan. 2012

Venstre ønsker regjeringsskifte

Venstre skal bidra til regjeringsskifte i 2013. I åtte år har vi hatt ei regjering som i for liten grad har satset på miljø, på utdanning og forskning, de svakest stilte i samfunnet, personvern, næringsvirksomhet og på byggingen av nødvendig infrastruktur i Norge. Det vil være avgjørende for Venstre å få ei regjering i Norge som evner å ta tak i disse områdene.
Venstre søker makt for å få gjennomslag for sine løsninger. Vi er i utgangspunktet uavhengig av enhver politisk blokkdannelse. Forhandlingsresultat og politisk gjennomslag for Venstres saker; for klimatiltak, kunnskap, sosialt ansvar, personvern, toleranse, og en sosialliberal økonomisk politikk –er derfor avgjørende for Venstres deltakelse i regjering, eller Venstres støtte til en regjering vi ikke selv er en del av.

Venstres landsmøte i 2012 må tydeliggjøre en prinsipiell åpning for samarbeid mot enhver partner som er villig til å gi vesentlige gjennomslag for Venstres politikk.  Dersom den rødgrønne regjeringa går til gjenvalg, vil det være naturlig for Venstre å søke samarbeid blant opposisjonens partier for å danne grunnlaget for ny regjering.

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøte til Trondheim Venstre januar 2012.:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar