27. jan. 2012

Klimamelding utsatt for 4.gang..


På TV2 torsdag 26.01.2012 kom nyheten om at de rødgrønne utsetter klimameldingen for 4. gang. Dette er nok et tegn på at klimapolitikken til Stoltenberg er basert på mye ord og lite handling.Venstres tålmodighet er over for lenge siden- vi  har laget klimameldingen for dem.
Det er nå 4 år siden Stortinget vedtok klimaforliket. En tredel av tiden fram mot fristen i 2020 har gått. Status er at Norges utslipp av klimagassen CO2 aldri har vært høyere enn nå (tall fra Statistisk sentralbyrå ),og lite vitner om at de rødgrønne ville gjøre noe for å endre kursen.

Sist regjeringen utsatte klimameldingen var midt under valgkampen i fjor. Ifølge miljøvernminister Solheim skyldtes utsettelsen 22. juli-katastrofen. I debatt med Skei Grande på NRK Dagsnytt Atten kalte han utsettelsen udramatisk, og lovet på direkten at meldingen senest ville komme i januar eller februar. I går kalte han utsettelsen udramatisk.

Venstre har for lengst fått nok og har laget sin egen klimamelding (Venstres klimamelding). Etter alt vi har av forskning på området  er det meget beklagelig at regjeringen ikke tar dette mer på alvor. Vi trenger en omstilling i norsk næringsliv. Det er et klimavennlig næringsliv som kan utgjøre et konkurransefortrinn for Norge, og skape bærekraftig vekst for framtida.

Dette er utsettelsene: • Stortinget vedtar klimamelding: 17.01.2008
Utsettelse 1: Stortinget forventet klimamelding fra regjeringen etter TO år: I løpet av 2010.
Utsettelse 2: Venstre etterspør melding. Senest i mai 2011 bekreftet Jens Stoltenberg to ganger at meldingen skulle komme i løpet av høsten 2011. Først i Stortinget 11. mai og deretter 25. mai.
Utsettelse 3: Erik Solheim utsetter meldingen midt i valgkampen 2011. 25.08.11 bekrefter Solheim på Dagsnytt 18 av meldingen utsettes igjen. Årsaken er katastrofen 22. juli:
- Solheim: ”klimameldingen som ellers skulle kommet i desember, da kommer i januar eller februar som følge av situasjonen som vi alle har vært igjennom.”
- Grossvoll: Grossvold: ”Men ikke seinere enn februar?”
- Solheim: ”Nei den kommer ikke senere enn det.”
Utsettelse 4: Solheim bekrefter at meldingen kommer i juni overfor TV2. Solheim: ”Dette er helt udramatisk”.

Slike utsettelser fører til mindre tillit til norske politikere og deres evne til å håndtere behovet for omstilling. Det er slikt som skaper engasjerment hos Venstrefolk. Change!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar