8. des. 2011

Mitt bystyreinnlegg til budsjettdebatten

Kjære ordfører og bystyre ..
For Venstre måles velferd i situasjonen til de svakeste i samfunnet vårt. Det er nok av gode tiltak som kunne vært prioritert som gratis trygghetsalarm, billigere SFO og gratis mopedopplæring. Men for Venstre, Høyre og Pensjonistpartiet er det viktigst at kommunen først prioriterer de som har størt behov for hjelp først.

For oss er tryggheten til barnevernsbarn, et bedre fritidstilbud til fuksjonshemmede og hjelp til rusmisbrukere som prøver å bli rusfri noen av de aller viktigste velferssoppgavene .

Vi registerer at de rødgrønne ikke never rusmisbrukere med et eneste ord i sitt budsjett og nedprioriter tilbudet til både barnevernsbarn og funksjonshemmede.

Trygget burde være en selvfølge for alle barn, og spesielt for de som er under offentlig omsorg.
Adressa har avdekket at minst 52 barn har blitt utsatt for grove overgrep fra fosterforeldre og støttekontakter siden 2000. Dette er barn som har hatt et stort behov for hjelp i utgangspunktet, noe som gjør slike saker til en ekstra stor tragedie.

I dag finnes det ingen formelle krav for å bli tilsynsfører ut over en enkel politiattest. Vi har hørt om tilfeller fra andre kommuner der tidligere ekskluderte fosterforeldre får tilsynsrollen.

Vi synes at kvaliteten på tilsynet må opp for å avverge kritikkverdige forhold og sikre barna en trygghet. For at tilsynsførerne skal ha en reell mulighet til å oppdage slike forhold er det av vesentlig betydning at barnet føler seg bekvem i situasjonen, og at voksenpersonen og barnet får god kontakt.
Vi vil derfor ikke godta løsninger med videokonferanse for å spare kostnader.

Totalt har Venstre, Høyre og Pensjonistpartiet avsatt 4,7 millioner til styrking av barnevernet i 2012, 5,2 mill påfølgende år. Til sammenligning har posisjonen satt av 260.000. Har posisjonen råd til å nedprioritere et så viktig forebyggende tiltak?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar