10. jul. 2013

Til kamp mot dataovervåking!

Flere har fått øynene opp for at et sterkt personvern er grunnleggende i et liberalt demokrati. Særlig har debatten rast etter at avsløringene om at USA sitt nasjonale sikkerhetsbyrå driver med elektronisk spionasje over hele kloden og samler milliarder av data fra telefonsamtaler, e-poster og elektronisk kommunikasjon (Aftenposten).I flere europeiske land pågår det nå en diskusjon om politiets myndighet til å drive med overvåking av datatrafikk. I Tyskland har politiet utviklet statlig kontrollert spionprogramvare, og i Nederland vil regjeringen gi politiet rett til fjerngjennomsøking av harddisker, lese e-post og fjernslette filer. Denne debatten vil også komme til Norge om kort tid.

Venstre mener at alle mennesker har rett til en privatsfære som de kan ha for seg selv. Derfor må Datalagringsdirektivet i Norge oppheves og utviklingen med flere lovhjemler som tillater overvåking må stanse. De tiltak som foreslås i dag, kan i fremtiden utvides til å dekke flere og flere områder som ikke var påtenkt. Jeg vil derfor kjempe sammen med andre Venstre-folk for at regjeringen skal skrinlegge planene om å tillate digital romovervåking og fortsette kampen mot mer dataovervåking.

1 kommentar:

  1. Some information, eg. credit rating, personal details are already up for sale. Does this mean that one day people with money will also be people who will get political power because they can afford to buy such information? The marketing methods of consumer manipulation is starting to show in the political arena, and that frightens me.

    SvarSlett