18. apr. 2013

Elevene først!

Det er på tide at Norge får en sterk offentlig skole og et utdanningssystem i verdensklasse.Vi har alle forutsetninger på plass, men vi trenger en ny politisk kurs. SV har styrt skolen lenge nok.


En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og Venstre har ambisjoner for hver eneste elev.

Vi vil sette elevene først i skolepolitikken, og skape en friere skole med større rom for lokale tilpasninger og flere valgmuligheter for elevene. Skolen skal legge til rette både for kunnskap og for like muligheter.

Dersom vi skal lykkes med det er nøkkelen flere, bedre og motiverte lærere. Det er klart at vi har mange gode lærere i dag, men ikke alle er god og slett ikke alle burde vært lærer.

Vi mener at lærere også bør bli vurdert, slik at dårlige lærere ikke får fortsette i flere tiår. En sertifiseringsordning må derfor på plass. I tillegg må vi ha et kraftig løft i ordningen med systematisk videreutdanning av lærere, øke opptakskravene til lærerutdanningen og utvide den til en femårig mastergrad. I tillegg vil vi redusere skolebyråkratiet slik at læreren først og fremst kan få være lærer.

Økt satsing på kunnskap vil legge grunnlaget for fremtidens velferdssamfunn, og er Venstres førsteprioritet i neste stortingsperiode. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar