11. apr. 2013

Derfor er jeg i mot en boklov

Forlagene kjemper med nebb og klør for en boklov som vil være vanskelig å håndheve.
Partikollega Mathias Fischer løfter debatten
På Venstres landsmøte i helgen blir dette en av debattene vi skal ta stilling til. Her ser du hvorfor jeg er mot en slik lov med fastpris på bøker.

En boklov vil legge føringer for fastpris på bøker, og vil trolig også regulere rabattordninger. Jeg frykter at en boklov vil skape mindre mangfold, dyrere bøker og kan virke hemmende for småbedrifters konkurranseevne.

Her er de viktigste poengene mot en boklov:

- Det er ikke gode nok argument for at en spesifikk bransje skal få unntak fra generell konkurranselovgivning.

 - Fastpris på bøker tjener de kommersielle aktørene, ikke leseren. For et liberalt parti er det ikke Aschehoug sine interessar som skal ivaretas, vi skal sette folk først.

 - Forslaget om fastpris er et argument for å sikre et bredt utvalg av norsk litteratur tilgjengelig over hele landet. Dette er lite framtidsrettet; bøker blir billigere å produsere, stadig flere ønsker å lese e-bøker, forlagene mister makt og man kan bestille på Internett. Det er ikke lenger behov for sterk politisk styring for å oppretthalde et bredt tilbud.

 - Norske bøker er fryktelig dyre. Det er dårlig kultur- og språkpolitikk å selge nye bøker til 400 kroner mens engelske bøker er tilgjengelege for under halvparten. Dyre bøker er greit for de særlig interesserte med mye penger, men et "bredt utvalg" spiller ingen rolle viss du ikke har råd. Fastpris er altså usosisalt og rettferdig konkurranse er bra.

Det fører til effektivisering i bokbransjen, og innovative løsninger, som e-bøker og netthandlere. Selv om vi er sosialliberale, så er vi jo for markedet.

 - Konkurransetilsynet er motstander av loven.

 - Forbrukerombudet er motstander av loven.

 - De sterke, kommersielle aktørene som tjener mye penger er for.

Se også: http://www.minervanett.no/ta-det-med-ro-danskene-overlever/
og: http://www.dagbladet.no/2012/05/23/kultur/debatt/debattinnlegg/litteratur/boklov/21729159/

Takk til Mathias Fischer fra Hordaland Venstre for hjelp med gode argumenter og lenker!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar