12. feb. 2013

Venstre vil ha varig vern av LoVe!

Da er katta sluppet ut av sekken. Programkomiteen i Arbeiderpartiet vil som ventet ha konsekvensutredning av olje- og gassutbygging utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.


•• Ingen tjener på at debatten om Lofoten og Vesterålen dukker opp igjen annet hvert år.
•• Nå har Venstre lagt fram et forslag i Stortinget som vil sikre varig vern for noen av våre viktigste naturressurser.

Vi skal fortsatt ha en oljenæring i Norge, og den skal vi gjøre til verdens mest miljøvennlige petroleumsindustri. Men først og fremst må energinasjonen Norge stå klar med produktene og tjenestene den nye, klimavennlige næringen trenger. Det krever en næringspolitikk som er konsekvent opptatt av de små, nyskapende og framtidsrettede bedriftene, og som ser på klimaet som næringsvei heller enn næringsfiende.

En stemme til Venstre vil bli den viktigste stemmen mot oljeborring i disse svært sårbare områdene. Vi trenger stemmen din mer enn noen gang- da vi må sloss mot alle oljepartiene (AP, SP og Frp) om dette.

Kunnskapen viser at det er store interessekonflikter mellom fornybare næringer og oljenæringen i dette området. Venstre mener det er særdeles uklokt å igangsette oljevirksomhet i et område der fire av verdens ti største fiskebestander gyter, blant annet verdens største bestander av torsk og sild. Å sette olje og gassinteressene foran fiskeri- og turistnæringen i et område som er Norges matfat er svært kortsiktig tenkning. Og spesielt i en tid der investeringene på norsk sokkel er rekordhøye og det er mange nyoppdagede oljefelt som skal utbygges.

Den høye aktiviteten i olje og gass gjør at lønnsveksten i hele Norge påvirkes, en lønnsvekst som kraftig svekker Norges konkurranseevne år for år. Man setter også 6 000 varige fornybare arbeidsplasser innen fiskeri og turisme i fare.

I bytte vil det kunne bli så få som 400 arbeidsplasser tidsbegrensete arbeidsplasser innen olje og gass mellom Namsos og Tromsø. Lofoten og Vesterålen bør sammenlignes med de aller mest fantastiske naturområdene i verden som Amazonas eller Great Barrier Reef. Å risikere oljeutslipp i et område som er helt unikt, vil være et stort feilgrep.

Når vi også vet at 2/3 av de allerede oppdagede kull, olje og gassressursene må bli liggende, er Lofoten og Vesterålen helt øverst på lista over de områdene som bør få varig vern.

Venstre vil ha et regjeringsskifte til høsten, og vi vil danne en ny regjering sammen med KRF og Høyre. Venstre er klare på at vi vil ha et varig vern i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at dette er en av de viktigste sakene for Venstre i regjering. Den beste garantien for å få det til er derfor et stort Venstre.

Bli med: http://folkeaksjonen.no/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar