13. feb. 2013

FRP+ AP= sant?

Bildet er hentet fra Frp.no
I de to siste valgkampene har AP vært ute med sin retorikk om at "en stemme til Venstre er en stemme på Frp". Retorikken er virkningsfull, selv om den er basert på helt feil premisser. Vårt regjeringsalternativ er Venstre, KRF og Høyre. Dette da vi ser at avstanden mellom Venstre og FRP er for stor på mange områder og det vil bli vanskelig å komme til enighet i regjering. En stemme på Venstre er en stemme på Venstres politikk og en klar motvekt til Frp på en rekke saker. En stemme til AP kan derimot faktisk være en stemme til samme politikk som Frp innen en rekke verdisaker:

1. Både AP og Frp vil åpne for konsekvensutredning i sårbare områder som Lofoten og Vesterålen (LoVe). Venstre nekter selvfølgelig å gå med på dette, det vil være å gå baklengs inn i fremtiden.

2. AP nekter å forandre på asylpolitikken – der barn som har bodd i Norge hele sitt liv kastes ut. Frp var faktisk sammen med Venstre, Høyre og Krf på å foreslå klageadgang til Barnekonvensjonen, noe AP ikke kunne gå med på. Nå er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter degradert fra A til B-status av FN. Gratulerer til dagens regjering.

3. AP innførte datalagringsdirektivet, et direktiv som vil bli enormt kostbart, ha liten eller ingen effekt og som baserer seg på lagring av data fra alle, ikke bare de som er mistenkte. Her er FRP på vår side og sier klart nei til poengløs statlig overvåking.

4. Både AP og Frp vil ha sterk statlig styring, og nekter å grunnlovsfeste lokaldemokratiet. Venstre mener at makt må spres og at lokaldemokratiet må grunnlovsfestes slik det er i de fleste andre Europeiske land. (I dag har staten ansvaret for 60 % og kommunene bare 40% av det offentlige tjenestetilbudet. Det skaper ofte mye mer byråkrati og en lengre vei til beslutningstakerne).

5. Alle stortingspartiene unntatt Ap og Frp ønsker å sette en stopper for Statoils planer for utvinning av oljesand i Canada.

6. Ap vil nå innføre tiltak mot trygdeeksport, et forslag som først kom fra Frp.

7. Ap vil ha egne fengsler for utlendinger, et forslag som først kom fra Frp.

Det betyr ikke dermed at AP og FRP er helt lik, det er flere saker som skiller dem.

Et poeng her er at i de sakene som skiller Venstre fra Frp, som miljøvern, klima og innvandringspolitikk- så står AP langt nærmere Frp enn Venstre. Uansett skal du også huske å være kritisk til den politiske retorikken som brukes- og spesielt i en valgkamp ;)

Se også: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.7799772

1 kommentar:

  1. Slaar meg at jeg er enig med AP of FRP paa punkt 1, 5 og 7, god artikkel likesaa Ina

    SvarSlett