26. feb. 2013

Lær mer om Venstre!

Vet du hva Venstre står for? Her kan du bruke noen få sekunder av livet ditt på å lære mer!


Venstre er Norges eldste parti og ble dannet 28. januar 1884. Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk.

Sosialliberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre er den sosiale liberalismens kjerne. Dette dannet grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Partiet ønsker en aktiv stat til å bekjempe sosial urettferdighet i samfunnet, men samtidig vil partiet ikke at staten og utvalgte organisasjoner får for mye makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i samfunnet.

Ideologien ligger i midten av aksen høyre/venstre fordi den legger vekt på størst mulig frihet og samtidig et sterkt sosialt ansvar. Alle har krav på menneskerettigheter (som ligger i ordet sosial-) og alle skal ha størst mulig frihet. For at alle skal ha størst mulig frihet må friheten ha en grense (liberal-), også kjent som «min frihet slutter der din frihet begynner». En kan for eksempel ikke få frihet til å bestemme over andres liv.

Kritikere av sosialliberalisme hevder ideologien fremmer sosial oppløsning, ved at tradisjonelle sosiale verdier og normer forkastes. Eksempler kan inkludere ekteskapslovgivningen der sosialliberale gjerne ønsker å sidestille likekjønnet samliv med det tradisjonelle ekteskapet og la likekjønnede par adoptere barn. Venstre har også kjempet for en nytenking innen rusomsorgen, men forslag om blant annet tvungen rusbehandling i stedet for fengselsstraff og heroinassistert behandling.

Det norske sosialliberale partiet er Venstre. Andre sosialliberale partier i Skandinavia er det Radikale Venstre i Danmark, og Folkpartiet i Sverige.

Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter, og er viktige bærebjelker ved siden av rettsstaten og markedsøkonomien.

Noen saker som skiller Venstre fra både AP og Høyre:

1. En mer offensiv miljø og energipolitikk, med blant annet varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil også bremse veksten i oljesektoren og satse mer på forskning og utvikling av nye vekstområder for Norge.

2. En mer human asylpolitikk, med klagerett til Barnekonvensjonen.

3. Venstre støtter ikke innføringen av Datalagringsdirektivet, og vi er for fildeling på internett.

4. Venstre har mer konkret politikk for selvstenig næringsdrivende og småbedrifter (for eksempel bedre rettigheter og at småbedrifter med under fem ansatte skal slippe arbeidsgiveravgift de første tre årene).

5.Vi er opptatt av å få et mer inkluderende arbeidsliv og har flere tiltak for å få flyktninger, mennesker med funksjonshemming og psykisk syke ut i jobb.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar