30. jan. 2013

50.000 i skattefritak for miljøtiltak du gjør i hjemmet!

Venstre mener at du skal få inntil 50.000 tilbake på skatten for miljøtiltak du iverksetter i din bolig.
Det er tidligere gjort flere utredninger som viser at sparepotensialet i bygninger er stort. Lavenergiutvalget viste for eksempel at det var mulig å redusere byggsektorens energiforbruk med 10 TWh i løpet av 10 år og halvere forbruket innen 2040.

Venstre mener det enkleste, mest effektive og mest forbrukervennlige tiltaket er å innføre skattefradrag for miljøinvesteringer i bygg. Vi har derfor lagt inn i vårt budsjett at du skal få inntil 50.000 i skattefradrag for miljøtiltak pr bolig. Det vil i praksis si at hvis du for eksempel installerer en varmepumpe til 20 000 kroner, vil du kunne trekke fra nesten en tredjedel av dette på skatten.

Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorer og reduserer behovet for ny kraftproduksjon. Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere. En betydelig andel av tiltakene vil dessuten være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar