26. okt. 2013

Sykepleieryrket må bli mer attraktivt!

Bildet er lånt fra www.sykepleieren.no
Vi har i flere år kjent til den såkalte «eldrebølgen», som betyr at vi om få år får veldig mange eldre som vil trenge helse- og omsorgstjenester i Norge. Er helseyrkene sexy nok til at vi klarer utfordringen med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft?


En av de viktigste politiske oppgavene i årene som kommer er å dekke bemanningsbehovet i helsesektoren. Da er det viktig at vi bidrar til å gjøre sektoren attraktiv og "sexy" nok for nye arbeidstakere.

Et viktig kriterie for mange er ikke muligheten til å ha en heltidsjobb, rett og slett fordi man ser på det som en selvfølge.  En fulltidsjobb sikrer pensjonen og en god lønn. Dessverre kan det ikke sees på som en selvfølge for dem som skal jobbe i helsesektoren. Andelen deltidsstillinger på sykehusene er på hele 51 %, og i kommunene er det enda verre. Der er andelen deltidsstillinger oppe i 69 % (i følge Norsk Sykepleierforbund).

Et kriterie som kanskje gjelder for mange er muligheten til å videreutdanne seg. I dag er situasjonen slik at hver tredje kommune mangler sykepleiere, og kommunene sliter med å finne helsepersonell med rett fagkompetanse for å løse oppgavene de blir pålagt. Da skulle man tro at videreutdanning var en ting man oppfordrer til. Likevel har jeg flere venninner som har fått beskjed om at de kan miste jobben sin om de tar videreutdanning, fordi kommunen de jobber for ikke har råd til å beholde dem når de er ferdig. I alle dager?!

Omdømme til et yrke er også viktig. Selv jobbet jeg på et sykehjem da jeg var 18år og bestemte meg etter noen måneder for at jeg aldri i livet skulle jobbe i helsesektoren. Det var konstant underbemanning på hjemmet og alle kollegaer jeg snakket med slet med dårlig samvittighet om man ble syk og ikke kunne dra på jobb.

Sykepleiere representerer en fleksibel kjernekompetanse for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Vi vet at turnusarbeid, og særlig nattarbeid, er helseskadelig og derfor bør begrenses. Min konklusjon er at vi må se på turnusordninger, bemanning og vurdere flere tiltak for å gjøre yrker i helsesektoren mye mer sexy dersom vi skal klare å dekke behovet som kommer i 2020-30.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar