1. okt. 2013

En historisk avtale!

Valget er over og vi har fått vite at Venstre og Krf ikke vil i regjering med H og Frp. Noen jubler, andre skulle ønske at vi hadde fått gjennom enda mer- slik at vi kunne fått en grønnblå fremfor en blåblå. Samarbeidsavtalen mellom Venstre, Krf, Høyre og Frp er uansett historisk og meget god for sentrumspartiene.

Det er god grunn til å være stolt over at Venstre og Krf fikk til mer for asylbarna og mer for klima i forhandlinger med Frp (!) enn SV klarte i regjering med AP og SP.


Ingenting stygt om SV som parti innen asyl og miljø, men det var trist å se dem motvillig stemme sammen med AP og SP da nye oljefelt ble åpnet og asylbarn ble sendt ut. Vår fordel er at vi er sentrumspartier. Det betyr at vi har vippemakt!


Venstre fikk i overkant av fem prosent oppslutning i valget, og det har vi etter min mening fått meget god uttelling for i samarbeidsavtalen. Så er det bare å håpe at det blir fulgt av alle parter.

Jeg ser mye Venstre-politikk i avtalen både innen psykisk helse, kampen for fattige barn, for miljø/ klima (som å innføre skattefritak for ENØK.tiltak, en skikkelig kollektivsatsing, stoppe konsekvensutredning i LoVeSe etc.).


Det store konflikttema har trolig vært på innvandringspolitikken og det vises gjennom at det er laget en egen avtale på dette. Her er det tydelig at Venstre og Krf holder Høyre og FrP igjen på innvandringsfeltet. Vi blir strengere mot noen, som kriminelle asylsøkere. Vi får også en raskere saksbehandling. Det har Venstre også støttet tidligere.


Barns rettigheter skal vektlegges mer enn i dag gjennom en varig regelendring og vi får på plass en engangsavtale for mange asylbarn. Les mer om det her. Vi slipper lukkede mottak, men må være fylt 24 år for å få familieetablering. I tillegg har vi fått gjennom en styrket juridisk rettledning for asylsøkere og det skal utøves skjønn i større grad enn tidligere.


Noe av det jeg personlig misliker mest i avtalen er Krf sin seier med mer kristendom i skolen ("KRLE"..), at ikke flere lengeværende barn får bli og reservasjonsretten for leger som ikke vil utføre abort (som Venstre heldigvis tok dissens på). Samtidig håper jeg at vi får gjennom en stoooor satsing på forskning og utdanning.


Les hele avtalen her: http://www.aftenposten.no/spesial/Her-er-samarbeidsavtalen-for-Hoyre_-FrP_-KrF-og-Venstre-7325645.html


Det blir en økt satsing på utbygging av kollektivtransport – utover de rødgrønnes nasjonale transportplanen (NTP). Det betyr at det skal gjennomføres et stort kollektivløft i og rundt byene, og det skal bygges ut mer bane. Det skal bli enklere å være miljøvennlig.

Jeg er også utrolig fornøyd med at vi fikk til en enighet om skattefradrag for ENØK-investeringer. Det betyr at du snart kan få billigere varmepumpe i hjemmet ditt. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig.


Venstre har også fått gjennomslag for at klimaforliket ikke bare skal videreføres, men styrkes!
Dette er bare noen av grunnene til at jeg stolt over å være en del av et parti som tar Norge fremover, mer human og gjør det enklere å leve miljøvennlig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar