8. aug. 2011

Bruk stemmeretten din!

22.juli ble det utført et grusomt angrep på hele det norske demokratiet. Uskyldige mennesker ble brutalt drept av en terrorist som gjorde sitt ytterste for å kvelde de idealene vårt folkestyre er tuftet på. Svaret det norske folket har gitt har vært økt tilstrømming til ungdomspartiene og en felles kamp for våre viktigste verdier. Over 71 000 mennesker har i skrivende stund meldt seg på arrangementet ”Rekordstor valgdeltagelse er mitt svar” på Facebook. Jeg håper flere ser verdien av å påvirke gjennom å bruke stemmeretten sin ved kommende valg.
Den norske valgdeltakelsen har dessverer ikke vært særlig imponerende de siste årene. Sammenlignet med de andre nordiske landene har både Danmark, Island og Sverige hatt høyere deltakelse ved de siste tre nasjonale valgene enn tilfellet er i Norge. Ved kommunestyrevalgene har valgdeltakelsen lenge vært synkende: I 2007 stemte bare vel seks av ti velgere, sammenliknet med vel åtte av ti i 1963, en nedgang på 25 prosent.  Andelen ungdommer som er engasjert i politiske partier ble halvert fra 1983 til 2007, fra 16 til bare 8 prosent.

Selv har jeg engasjert meg i politikken og håper at flere studenter følger etter. Ved å engasjere oss og bruke stemmeretten vår blir vi med å påvirke. Selv lot jeg være å stemme i noen år fordi jeg ikke visste hvilket parti jeg skulle velge. Jeg likte Høyre sin økonomiske politikk, SV sin miljøpolitikk og AP sin velferdspolitikk. Jeg ville at det skulle brukes mer til forskning og utdanning, at stipendet burde økes og at det måtte bli enklere for dem som vil starte opp sin egen bedrift. Etter å ha satt meg inn i politikken til alle partiene landet jeg på Venstre, og har vært glødende engasjert siden. Nå er jeg andrekandidat for Venstre i Trondheim og jeg har kun en oppfordring: Sett deg inn i politikken til de ulike partiene og bruk stemmeretten din!:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar