16. feb. 2012

Folkehøyskolene er viktig for Venstre

Bildet er fra Sunnhordaland folkehøyskole
Dagens skolesystem oppleves av mange som et samlebånd der man forer fabrikken med barn i seksårsalderen som kommer ut på den andre siden med tilnærmet lik kunnskap og kompetanse. Alle skal gjennom den samme løypen.
Heldigvis er vi mennesker forskjellig, og det viser seg hele tiden at alle barn ikke passer like godt inn i de samme firkantede eskene. Vi klarer ikke å tilpasse systemet godt nok til den enkelte elev, noe som fører til at flere barn og unge mister motivasjonen og lysten til å gå på skole.

Venstre har vært en forkjemper for den lange folkehøyskoletradisjonen i Norge som vi mener er en uerstattelig del av vårt utdanningssystem. 1/3 av alle folkehøgskoleelevene har ikke fullført videregående skole. Dette har vært et gjennomgående trekk ved folkehøgskolene også bakover i tid.

Skolene har vist seg å være et godt tilbud til skoletrøtte elever for å motivere seg selv til videre skolegang. Folkehøyskolene representerer en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet, som for mange oppleves som et forfriende langt friminutt der man kan lære om det man har en naturlig interesse for,  kjenne på følelsen av å mestre og bli bedre kjent med seg selv. Folkehøyskolene er dermed også en viktig del av livets skole, der man modnes, lærer mer om menneskelige relasjoner og finner ut hva man skal gjøre videre i livet sitt.

Flere folkehøyskoler tilbyr lengre opphold i utlandet, noe som gjør at man kan bedre sine språkferdigheter og kulturforståelse. Mange av folkehøyskolene er små og sårbare enheter, og er derfor avhengige av at man på nasjonalt plan legger til rette for forutsigbare og stabile rammevilkår for å sikre videre drift av skolene og evt. opprettelse av nye skoler. Venstre vil jobbe for at de offentlige bevilgninger skal være  tilstrekkelige ift. drift av de ulike folkehøyskolene og i takt med elevtallsutviklingen. I 2008 fikk Fosen Folkehøgskole Rissa Venstres miljøpris.  Ringerike Folkehøyskole fikk i 2011 Ringerike Venstres miljøpris. Tvedestrand Venstre trekker frem Risøya Folkehøyskole, som er et miljøfyrtårn, som et eksempel til etterfølgelse, ikke minst for kommunens egne virksomheter. Venstre vil jobbe for at de nasjonale ordningene sikrer dette viktige tilbudet folkehøyskoler representerer, både når det gjelder forutsigbarhet, nok bevilgninger og tilrettelegging for nye skoler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar