26. jan. 2015

Salg og produksjon av MDMA må legaliseres. Les hvorfor!

Rusmidler som MDMA er ikke forbudte fordi de er farlige, men de kan være farlige fordi de er forbudte. Dagens politikk øker risikoen for unødvendige dødsfall og bidrar til å opprettholde en farlig ruskultur.

I VG forrige mandag kunne vi lese om EmmaSofia som vil produsere MDMA (virkestoffet i Ecstasy) og psykedelika i Norge. Grunnleggerne av foreningen, forskerparet Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen, vil arbeide for å oppheve forbudet og gjøre kvalitetskontrollert MDMA og psykedelika tilgjengelig. Behovet for en ny ruspolitikk er et tema som stadig oftere løftes frem i samfunnsdebatten. Civita har gitt ut en egen rapport om temaet, med tittel «Behov for nye ideer og bedre løsninger».


De aller fleste mener at folkehelse bør være målet for ruspolitikken. Det er alle enige om, men når virkemidlene skal diskuteres blir debatten fort alt annet enn forskningsbasert.
Stridens kjerne er om det er mest helsefremmende å bruke forbud og straff, eller om man skal liberalisere ruspolitikken og la staten sørge for kvalitetskontroll, reguleringer og skattelegging?


Svaret på det spørsmålet har vi allerede.. Les hva jeg mener hos Minervanett!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar