25. mar. 2011

Flere studentboliger i Trondheim!

Noen studentvenner og jeg på sensommeren 2010
Trondheim er en raskt voksende by og den byen i landet som har flest studenter per innbygger. Hver eneste høst kommer det nye studenter som ikke får en plass å bo ved semesterstart. I år er vil presset være større en noen gang. Hvor godt forberedt er byen på å ta i mot alle disse studentene?


Kommende høst forventer studentsamskipnaden et ytterligere press fordi utbyggingen i det private boligmarkedet (tilgang og vekst av utleiehybler) mer eller mindre har stagnert, parallelt med at netto tilflytting har økt radikalt. Presset på markedet er større enn noen sinne, noe som allerede er svært synlig på prisnivået.

Trondheim er den eneste byen i landet som har innført kompenserende tiltak (Tak over hodet og Studentbolighjelpa) med tanke på studentbosetting, men det må understrekes at dette  ikke er varige løsninger. Den eneste varige løsningen er flere boliger.

Venstre ønsker derfor at det legges til rette for flere studentboliger i trondheim, og det mest ideelle er på Tempe (Sorgenfri) og Leangen travbane. For at vi skal få det gjennomført må staten øke maksgrensen for byggekostnader slik at studentsamskipnaden får husbanklån.

Målet vårt er at minst 20% av alle studenter får tilbud om studentbolig. I dag er tallet 15%. Venstre vil at studentene som kommer hit skal få en positiv opplevelse av byen og en god start på studiene sine. Slik det er nå må hundrevis av studenter bo under uakseptable forhold ved studiestart, på tross av at kommunen og Universitetet har vært forberedt på  at det kom til å bli boligmangel i flere måneder (år) før de kom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar