10. mar. 2011

Bedre rettigheter og levekår for selvstendig næringsdrivende!

Regjeringen gjør for lite for å hindre at gründere går konkurs. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at mange gründere må gi opp driften allerede første år.

Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett en rekke tiltak for å stimulere til økt gründervirksomhet og tiltak for at gründere i større grad skal lykkes. Her er noe av det vi foreslår:


1) En ordning for Business Angels/KapitalFUNN.
Det vil si at det skal gjøres skattemessig gunstig dersom investorer går inn i selskap med både kapital og kompetanse, og forplikter seg i en gitt periode. Venstre vil innføre en ordning der det gis mulighet til 20 % skattefradrag for investeringer i selskap gitt at investeringen holdes i minimum 3 år, og at man ikke er tilknyttet selskapet. Maksimal fradragssum er 500.000,- og maksimal ramme er 2,5 mrd kroner.

2) Nystartede selskap med færre enn 10 ansatte gis halvert arbeidsgiveravgift de tre første årene.

3) Bedre sosiale ordninger for gründere. Venstre vil ha en opptrapping av næringsdrivendes rett til sykepenger fra 65 til 80 % kompensasjon fra 17. dag, samt fulle rettigheter (likestilling) knyttet til omsorgspenger og pleie og opplæringspenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar