22. mai 2011

Ta klimaendringene på alvor!

Ola Elvestuen fra Venstre (V) vil at staten
skal belønne byer som er flink til å legge til rette for sykkel.
Mye kraftigere tiltak må iverksettes dersom Norge skal klare å nå målet om å redusere innenlandske utslipp med 20 prosent innen 2020 som lovet.
Det har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, konkludert med i rapporten om av den norske miljøpolitikkensom nylig ble lagt frem. Hva bør gjøres?
Klimaproblemet er et globalt problem som angår oss alle, det er bare forskjellig hvor lang tid det tar før hver og en av oss forstår alvoret. Det stemmer at det alltid har vært naturlige endringer i klimaet, men endringene skjer fortere enn normalt og uavhengige forskere over hele verden har konkludert med at menneskenes co2-utslipp har innvirkning på klimaet. Det betyr at vi må endre atferden vår før det er for sent. Det er helt klart enklest å fortsette som før, men det er ikke et reelt valg. Vi må ta dette på alvor.

Jon Gunnes og meg på sykkel i Trondheim
Det er sant at det mest effektive er å redusere utslippene i de mest folkerike og fattige land. Vi må likevel ta vår del av ansvaret og stimulere til mest mulig miljøvennlig atferd her hjemme.Vi er som et så rikt og velutdannet land rett og slett moralsk forpliktet til å skjerpe innsatsen.
En av de største utfordringene er å begrense utslippene fra veitrafikken. En kraftig økning av bensinprisen og mer bruk av bomveier er blant de mest effektive tiltakene for å nå målet om 20 prosent kutt i innenlandske utslipp, men det finnes flere ting vi kan gjøre. Vi kan legge til rette for mer bruk av sykkel, for eksempel ved å lage sammenhengende sykkelveier der man kan komme seg fort frem på en trygg og effektiv måte over korte avstander. Vi kan lage såkalte superbusser, som er miljøvennlig, går raskere og er billigere. Man bør bli belønnet for miljøvennlig og god atferd, slik at vi alltid velger det når du kan. Hvis flere bruker kollektivtrafikk og sykkel får vi alle det bedre. Ikke bare i form av reduserte klimagassutslipp, men i form av renere luft, bedre helse og god samvittighet.

Dersom du stemmer på et miljøparti ved førstkommende valg bidrar du til at vi får mer påvirkningskraft og dermed kan hjelpe deg å ta de beste valgene. Det betyr blant annet billigere buss, mindre avgifter på miljøvennlige biler, fortsatt dyr bensin, flere sykkelveier og renere luft.

Tips gjerne også din arbeidsgiver om at gratis månedskort på bussen eller sponsing av sykkel er en fin frynsegode de kan vurdere. :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar