3. mai 2011

Folk først!

Venstre er opptatt av alle kommuner skal kunne gi sine innbyggere et godt tilbud, uansett hvor man bor i Norge. Dersom vi skal kunne øke kvaliteten i kommune- Norge må mindre penger brukes på byråkrati og papirarbeid og mer på å heve kvaliteten.

Norge har riktignok råd til å ha mange små kommuner, men ville det ikke vært bedre om pengene ble brukt til å heve kvaliteten og kom folket til gode i stedet? Mange kommuner sliter med å gi innbyggerne sine god kommunale tjenester.  I de fleste land som vi liker å sammenligne oss med er kommunesammenslåing tvunget frem for mange tiår siden.

Kommunesammenslåing er helt nødvendig for at vi skal kunne opprettholde god kvalitet i fremtiden, spesielt ettersom antall ansatte i offentlig sektor bare ser ut til å øke og øke, i takt med at de rødgrønne sitter i regjering.  Venstre har dette som et langsiktig mål, men det må skje stegvis og vi må få med oss kommunene på laget. Da er det viktig at staten setter av nok ressurser til gjennomføringen, slik at kommunene ikke blir sittende igjen med sorteper. I denne debatten er det viktig at vi alle prøver å løfte blikket og ser på hva som er det beste for samfunnet. Vi kan ikke basere oss på et system som krever at vi har milliarder å bruke fra oljeinntektene. Ressursene må utnyttes på en mest mulig produktiv måte der vi tar vare på folk før systemene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar