19. mai 2011

Miljøvennlige biler må bli billigere!

Vi i Venstre mener at det skal lønne seg å velge mest mulig miljøvennlig, også når det gjelder kjøp av bil. Dagens avgiftsordning favoritiserer enkelte teknologier over andre, i stedet for å se på hvilke biler som er minist belastende for miljøet. Se for eksempel en sak i nettavisen her. 

Venstre vil halvere utslippene fra bilparken innen 2020 og har lagt frem en rekke tiltak for å gjøre det lettere å velge miljøvennlige biler. I tillegg til at vi vil endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy (som for eksempel hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler) vil vi også:

 • Sette årlige, gradvis strengere utslippsmål til nye biler, og tilpasse avgiftssystemet
 • Sikre omsetning av minst 10 prosent biodrivstoff og hydrogen innen 2013 produsert etter strenge krav til bærekraftighet og forutsatt at annengenerasjons biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig
 • Bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og ladning av elbiler
 • Gi frihet til å innføre flere miljøsoner i bysentra hvor kjøretøy må oppfylle strenge definerte miljøkrav for å slippe inn
 • Sette strenge miljøkrav til kjøretøy i offentlige anbud, drosjekonsesjoner og i kjøregodtgjørings- og firmabilordninger
 • At offentlige virksomheter som hovedregel kjøper inn lav- og nullutslippskjøretøy
 • Stimulere kommunene til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon
Vi vil også ha en storskilt satsing på infrastrukturen i Norge, som å få bedre og tryggere veier, modernisere jernbanen og en skikkelig utbygging av kollektiv trafikk og sykkelveier.

3 kommentarer:

 1. En ting jeg lurer på, er det laget noen scenario på hvordan økt bruk av elbiler vil påvirke og belaste strømnettet?

  -Morten

  SvarSlett
 2. Hei! Det tror jeg ikke vil bli et problem, men vet ikke sikkert om det er gjort mye arbeid på det. Det eneste dilemmaet er at vi importerer strøm fra utlandet som ofte kommer fra kull eller andre lite miljøvennlige energikilder.

  SvarSlett
 3. Ja, jeg føler det er akseptabelt å bruke slike kilder i en overgangsperiode hvis det er nødvendig.. så får man heller stimulere til utvikling av grønne energikilder gjennom skatter, avgifter og så videre som Venstre mener, at man vrir over til en grønn skatt.

  SvarSlett