19. mai 2011

Verdiskaping for fremtiden

Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en regjering som støtter innovasjon, småbedrifter og som satser skikkelig på forskning.
Kunnskap er basis for det nye næringslivet, derfor er satsingen på utdanning, innovasjon og forskning viktig. Vi ønsker et nyskapende Norge, der det er enklere å starte og drive egen bedrift og skape nye ideer, verdier og arbeidsplasser. Gjennom skattestimuli vil Venstre sikre at mer av nyskapingen som skjer i etablert næringsliv kan omsettes i nye produkter og arbeidsplasser.

Vi må støtte dem som tør å satse.

Derfor vil Venstre blant annet:
• Gi studenter som velger å starte for seg selv innen 7 år etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.
• Utvide stipendordninger for dem som ønsker å etablere studentbedrifter.
• Etablere et «KapitalFUNN» for «frøkapitalister».
• Overføre ansvaret for selskapslovgivningen fra Justisdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar