7. jun. 2011

La asylsøkere og papirløse innvandrere få jobbe!

Norge nekter å la asylsøkere få midlertidig arbeidstillatelse mens de er i landet, i frykt for at det skal bli enklere for dem å få opphold og at dette er en "belønning". Venstre mener at det er positivt om de kan bidra til samfunnet mens de er her, spesielt ettersom ventetidene er blitt så lang. Noen asylsøkere kan ikke returneres og blir i landet i årevis uten å kunne bidra i samfunnet. Hele bystyret i Trondheim har sagt seg enig i at papirløse innvandrere må få mulighet til å jobbe. Nå tar Venstre dette opp til debatt over hele landet.

Behandlingstiden for asylsøkere har blitt alt for lang og dette fører mange inn i en håpløs situasjon. Flere kan ikke returneres og tvinges til et liv der de ikke kan integreres eller bidra til det norske samfunnet. Tvungen passivitet er frustrerende for alle mennesker og alt annet enn verdiskapende. Det kan gjøre fremtidig integrering vanskeligere og avle uønsket adferd. Venstre tenker annerledes. Vi ønsker å fremme arbeidsvilje og belønne dem som jobber. Noen hevder at å la dem få jobbe er å belønne dem. Vi mener at arbeidstillatelse er godt både for den enkelte og for norsk næringsliv. Det kan skape bedre integrering for dem som får bli, og gjøre dem som må tilbake bedre rustet til returen.


Bildet er hentet fra nrk.no
Vi vil derfor også gå et steg lengre; vi vil tillate en fleksibel ordning (slik de har i Sverige) der man innenfor gitte betingelser kan bytte til arbeidsinnvandringskøen dersom man får avslag på asylsøknaden. Slik det er nå vil det likevel være vanskelig å få opphold, da det er veldig strenge krav for å få jobb som arbeidssøker hvis man kommer utenfor EØS. Det vil likevel kunne gi en motivasjon for å jobbe og vise frem hva man kan bidra med i landet.

Hvis vi ser på andre land som USA, Australia og Canada ser vi at de tiltrekker seg andre flyktninger enn oss. Der har man nemlig en mulighet hvis man kan jobbe. I Norge har man bare en mulighet hvis man er et stort nok offer, eller har en helt unik kompetanse som er nesten umulig å få tak i andre plasser og som arbeidsgiver må betale dyrt for. Hvorfor ikke gi mennesker på flukt verdighet, samtidig som vi får verdifull arbeidskraft til næringsliv, industri og helsesektoren- som vi sårt vil trenge i årene som kommer?

Alternativet er at de går rundt i landet uten å gjøre noe som skaper verdi. Virkeligheten er at de er her uansett om vi liker det eller ikke. I stedet for å snakke om hvordan det burde vært- er det på tide å se realitetene i øynene og tilpasse systemet virkeligheten. Det er forkastelig at mennesker skal være her i 17 år uten å kunne jobbe eller kunne bidra til samfunnet. Hvis det viser seg at vi har bruk for dem og det blir vanskelig å kaste dem ut, er det det værste som kan skje?

Skal det virkelig være sånn at arbeid er forbudt fordi vi er redd for at vi finner ut av vi trenger noen av dem..?

2 kommentarer:

  1. Hei Ina!

    Enig med Venstre i denne saken!

    Er bare positivt for Norge hvis de kan jobbe imens saken blir behandlet. Så lenge vi tar de riktige forhåndsreglene i lovbehandlingen så tjener alle på en slik ordning!

    Stå på Ina og resten av Venstre!

    SvarSlett