17. apr. 2015

Nå skal Hellas skal ut av Eurosonen- hva vil skje?

Drakmer er trolig tilbake om kort tid. Mye tyder nemlig på at Hellas vil trekke seg ut av EU og Eurosonen. Hellas klarer ikke å betjene gjelden og møter lite velvillighet fra IMF og den Euopeiske sentralbanken. I EU er også tålmodigheten blitt liten.


Særlig vokser konflikten mellom den greske venstreregjeringen og landet som står i spissen for kravet om greske innstramminger, Tyskland. Halve Tyskland vil nå kaste grekerne ut av eurosonen.


Hellas skylder over 315 milliarder euro, over 2.670 milliarder kroner etter dagens kurs.
Syriza-regjeringen jobber hardt for å vise at de ikke vil tvinges av den såkalte Troikaen – EU, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den europeiske sentralbanken (ESB).


Ifølge Financial Times forbereder greske myndigheter seg nå på å erklære seg selv konkurs dersom de ikke kommer til enighet med de øvrige EU-landene innen utgangen av april. Statskassen i Hellas er i ferd med å tømmes. For å få nye nødlån må greske myndigheter levere en liste med tiltak til EU. Fristen er fredag 24. april.Se en kort film som varer i 60 sekunder om hva som blir noe av konsekvensene av at Hellas går ut av Eurosamarbeidet og over til å bruke gammel valuta:Vil du vite mer om situasjonen i Hellas og hva ulike stemmer sier og mener?Her er en liste over nyttige blogger, diser og artikler:

Hvor nært er Hellas en "GREXIT"?

IMF vil ikke utsette nedbetaling av gjelden


Ivar Johansens blogg (SV)


Yianis Varoufakis(Politiker fra Syriza i Hellas)

"Default and Exit from the Eurozone: A Radical Left Strategy",
Socialist Register, The Crisis and the Left, pp. 288-297, 2012.
http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/15659#.VS5zBvmUd5p


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar