4. feb. 2011

Bevisstgjøring av atferd på nettet

I dag er flere barn og unge på internett hver dag. De blogger, er på facebook, twitrer og ser filmer på youtube. Noen barn har fått oppleve de negative sidene med sosiale medier, som en tiåring som står beskrevet i februarutgaven av Aftenposten Innsikt.
Hun opplevde krenkende kommentarer, kjipe remikser av videoblogge
n, facebookgrupper og blogginnnlegg som mobbet henne. Bloggen ble fjernet men andre nettbrukere hadde lagret innholdet og publiserte det på nytt. Noen vil si at tiåringer ikke burde blogge eller ha egen profil på facebook. Jeg tror at det er viktigere å fokusere på digital kompetansen og dannelse på nett i skolen, bevisstgjøring og øke foreldres kunnskap om nettbruk og mobbing som foregår over internett.
Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (Wikipedia). I kunnskapsløften for grunnskole og videregående opplæring ligger det at barn og unge som vokser opp i dag skal få opplæring i digital kompetanse. Kravene til elevene øker innen digitale verktøy, samtidig som kravene til digital kompetanse øker for lærerne.

Det er naturlig å spørre seg om lærere i dag har kompetanse nok innen dette feltet. Et faremoment er at lærerens eventuelle mangel på digital kompetanse fører til vegring i forhold til å la elevene benytte seg av disse digitale verktøyene. Et annet faremoment er at elevene lærer seg bruken, men uten å reflektere over konsekvensene av det de publiserer på for eksempel blogger, facebook og lignende. Det kan skape negative konsekvenser for dem på sikt når en fremtidlig arbeidsgiver finner bilder og filmer fra fester, bilder der man er lettkledd osv. Elevene må få kunnskap om "nettvett" og hva sosiale medier fører til, på både godt og vondt. Dessverre er det ingen konsekvenser for de lærerene som ikke tar dette med i læreplanen.

- Hva er ditt inntrykk av læreres kompetanse på dette området?
- Hva kan gjøres for å øke kompetansen til både lærere og elever?

Kom med dine kommentarer, forslag og tips til andre saker innen dette temaet!

Les gjerne også mer på denne siden om trygg nettbruk.

Takk! :)

4 kommentarer:

 1. Hei Ina,
  Da jeg så titelen tenkte jeg: "Oh Nei , en til som vil lære barn å bruke windows, msn og facebook". Men det du snakker om er egentlig ikke "digital kompentense" is seg selv men "å få barn til tenke over konsekvensene av sosiale verktøyer på internet". Og det er et viktig problem. "digital kompentense" uttryket er kanskje misledende.

  SvarSlett
 2. Hei!

  Takk for innspill!
  Jeg tar akkurat et kurs på NTNU om dette og der handler digital kompetanse om mer enn ferdigheter, men som det står i wikipedia, også om holdninger etc.for å kunne bruke digitale medier. Har du forslag til en bedre overskrift?

  SvarSlett
 3. Ta forøvrig gjerne en titt på denne bloggen som tar opp noe av det samme: http://junebre.blogspot.com/

  SvarSlett
 4. Hei, Ina!

  Dette er et svært interessant emne som jeg synes får altfor lite oppmerksomhet. Slik jeg ser det i min praksishverdag er digital kompetanse en mangelvare, spesielt hos litt eldre lærere. Mange lar helt være å integrere denne grunnleggende ferdigheten i sin undervisning fordi de selv mangler kunnskapene til å opparbeide elevenes digitale kompetanse.

  Det har også mye med holdninger å gjøre. Mange venter på at for eksempel IKT skal-"gå over" fordi de ser det som intet mer enn det nyeste "politiske moteutrykket" innen utdannelse, eller ser ikke viktigheten av digital kompetanse. Svært ofte ser jeg elever som kan langt mer om det å bruke digitale verktøyer enn det læreren kan. Derfor synes jeg etterutdanning er svært viktig! Også kursing bør brukes langt mer aktivt enn det som gjøres i dag.

  Men jeg ser også en svært positiv utvikling. De som utdannes som lærere i dag, og de som nylig har startet i jobben sin, er både opptatt av digital kompetanse, og innehar de nødvendige ferdighetene til å bidra til elevenes opplæring og oppøving i digitale ferdigheter. Det er et komplekst område som innebærer opplæring med fokus på både kompetanse, ferdigheter og holdninger, og slik jeg ser det gir dagens lærerutdanning et godt grunnlag for å dekke disse områdene i undervisningen sin. Med andre ord: Jeg tror problemet vil gå over etterhvert som nye lærere kommer inn i skolen.

  Kort oppsummert: Vi trenger kursing og etterutdanning av eksisterende lærere, og å ha tiltro til blivende læreres evne og vilje til å sørge for at digital kompetanse får den oppmerksomheten den skal i den norske skolen.

  Tonje :)

  SvarSlett