2. feb. 2011

Å lykkes med integrering
Flere ønsker å løse utfordringen med integrering ved å kutte ned på andelen innvandrere som får komme til Norge. Det vil kanskje dempe noen av problemene på kort sikt, men på sikt trenger vi uansett mer innvandring på grunn av behov for arbeidskraft. 
 
Fokuset må derfor være på hvordan innvandrere tas i mot, rutiner, oppfølging, ansvarliggjørelse og hvilke valg vi tilbyr dem. Det innebærer både rettigheter og plikter, friheter og begrensninger for våre nye landsmenn, akkurat som det gjelder for oss. 

Det betyr ikke at det ikke er nok av utfordringer. Det må stilles krav, vi må språkteste og forbedre norskundervisningen, spre boligtildelingen slik at vi unngår egne bydeler for innvandrere og vi må gjøre det lettere å få jobb. Lokalt i Trondheim kan vi blant annet sørge for flere tospråklige lærere, tilby gratis norskkurs for flere enn flyktninger og sette i gang tiltak for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid.
Arbeidsinnvandring er lønnsomt og helt nødvendig for Norge. Å ta i mot andelen flyktningen FN ber oss om handler om å ta ansvar og å vise medmenneskelighet ovenfor mennesker på flukt.

Vi har mange utfordringer som må tas tak i for en mer vellykket integrering. Dette er desto viktigere med tanke på at vi trenger innvandrere mer enn noensinne, hvis vi skal løse utfordringer vi har foran oss med blant annet eldrebølgen og et større behov for internasjonalisering av norske varer og tjenester.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar