17. okt. 2012

Vil la den ene parten bli dommer

Bildet er hentet fra www.aftenposten.no
Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker å endre Barneloven slik at en forelder, uten rettslig kjennelse, skal kunne nekte den andre forelderen samvær dersom den ene har "reell frykt" for at barnet utsettes for vold eller overgrep.
Jeg er helt enig i er at vi beskytter barn for dårlig i dag, men det er absurd å fire på rettssikkerheten ved å gjøre en av foreldrene til dommer.
Dersom ministeren får gjennom dette lovforslaget vil vi i praksis gå inn for å snu bevisbyrden slik at den som blir anklaget må bevise sin uskyld. Det betyr at hvis for eksempel en mor sier at hun har ”reell frykt” for hva far kan gjøre, så kan hun nekte barnet å ha samvær med faren uten at noen domstol har vurdert om hennes frykt virkelig er reell. Intensjonen er sikkert god, men en slik avgjørelse bør tas av en utenforstående tredjepart. Venstre ønsker i stedet å lovfeste at retten må avsi en kjennelse innen 24 timer når det er frykt for at barnet utsettes for vold eller overgrep (Nødrett). Alle domstoler må ha en vaktordning som sikrer rask avgjørelse, og en slik avgjørelse kan innebære kontaktforbud. Det er sant at en uriktig avgjørelse kan få katastrofale følger for et barn. Venstre mener likevel at det er retten som må foreta avgjørelsen. Nødrett vil gi en forelder rett til å handle i en akutt situasjon å beskytte sitt barn, men varige beslutningen må foretas på rettsstatens grunn. Noe annet vil være et stort tilbakesteg for norsk rettssikkerhet.

Les mer om Venstres forslag her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar