17. apr. 2012

Venstre vil ha en ny regjering

Venstres landsmøte trakk opp kursen mot valget i 2013 på sitt landsmøte denne helgen. Vi går til valg på et regjeringsskifte, og vi gjør det for å få gjennomslag for vår politikk.

Vårt ønske er en regjering bestående av Venstre, Krf og Høyre. Gjennom 6,5 år med den sittende regjering har utviklingen gått i feil retning på mange av de områdene som er viktigst for Venstre; som en offensiv næringspolitikk, en satsing på forskning, miljøvennlig infrastruktur og nyskaping,en bedring av fattigdomsproblematikken, en bedre skole og ivaretakelse av personvernet (DLD).

Regjeringen har heller ikke vist noe vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på disse områdene. Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstre at det må føre til et regjeringsskifte med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier.

Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk.

En stemme på Venstre er en stemme på vår politikk, akkurat som at en stemme på AP er en stemme på deres politikk. Der AP i det stille har har nærmet seg FRP i asyl og klimapolitikken står altså Venstre fremdeles like langt unna FRP som før.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar