15. apr. 2012

Pengegaver skal ikke styre norsk politikk

Kampen for demokrati og mer åpenhet er viktig for Venstre. Borgerne må være trygge på at beslutningene som tas i politikken er tatt på en mest mulig demokratisk og åpen måte, uten å være styrk av særinteresser.
Med dagens lovverk er det ingen grenser på hvor mye valgkamp- eller partistøtte enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan gi. Dette har gjort at vårt demokrati er i ferd med å utvikle seg til et pengokrati, der det er de med mest penger som vinner valgene. I bytte får giverne ofte store fordeler i etterkant.

“LO har fått alt de har bedt om siden 2005,” sa Aps Anette Trettebergstuen for noen uker siden. Det har hun rett i. LO og sine fagforbund ga minst 25 millioner kroner på landsbasis til de rødgrønne i valgkampen i 2011. Pengene gikk hovedsakelig til Arbeiderpartiet. Ingen av de andre partiene er i nærheten av å få slike summer i valgkampstøtte fra organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner.
LO-lederen i Trondheim truet AP med at de kunne miste støtte dersom de gikk inn for å innføre vikarbyrådirektivet.

Pengegaver bør ikke styre politikken eller påvirke styrkeforholdene mellom de politiske partiene.
Venstre går derfor inn for å sette et tak for hvor store pengegaver en organisasjon, person eller bedrift skal kunne gi til et politisk parti. Dette vil gi mer demokrati og et mer rettferdig Norge, der det er de beste partier med de beste ideer, meninger og kandidater som vinner valgene– og ikke de partier som får de største pengegavene.

Se også dette blogginnlegget
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar