26. apr. 2012

Derfor bør vi fjerne forbud mot søndagsåpne butikker

Bildet er hentet fra dt.no
I dag skulle Trondheim Bystyre vedta om vanlige butikker skal få ha åpent på søndager. Det ble nedstemt av de rødgrønne..

De rødgrønne synes det er helt greit at vi har søndagsåpne kiosker, bensinstasjoner, platebutikker og små brustadbuer. Vanlige matbutikker får derimot ikke ha åpent, og dette begrunnes i arbeidtakerne rett til å ikke jobbe på søndager. Arbeidstakere kan altså kunne jobbe i kiosker, på sykehjem, på bensinstasjoner, på oljeplattformer, i fjøs, på hotell.. men ikke i vanlige matbutikker. Hvorfor er det å jobbe i matbutikker så mye verre? Og hvorfor er det greit dersom butikken er knøttliten, har dårlig vareutvalg og kalles brustadbu? Er det slik at de rødgrønne synes det skal være lov å handle mat på søndager så lenge man må stå lenge i kø, ha det trangt og får et dårlig utvalg?

Trondheim Venstre mener dette er feilslått politikk. Søndagsåpne butikker skaper flere arbeidsplasser og gir flere mulighet for ekstraarbeid, for eksempel til mange studenter. Mange arbeidstakere ønsker å jobbe på søndager og nyter godt av den ekstra inntekten det kan gi. Den voldsomme veksten av brustadbuer viser også at kundene ønsker å handle mat på søndager.

Det er klart vi skal ivareta arbeidstakernes rettigheter. Men så lenge ingen tvinges til å arbeide søndager, og så lenge alle har rett til minst en fridag i løpet av uken– så forstår jeg ikke at dette argumentet skal forsvare et slikt forbud. Dagens ordning med at kun bestemte butikker kan ha søndagsåpent er merkelig og gir ingen mening.

La folk få handle i vanlige matbutikker på søndager, ikke bare i brustadbuer. Dagens forbud gir ingen mening og bør fjernes.

1 kommentar:

  1. Har du ikke hørt? Brustadbua er et hinder for terrorisme - http://2rejohnsen.blogspot.com/2012/03/brustadbua-et-hinder-for-terrorisme.html

    SvarSlett