23. nov. 2012

Stortingsmeldingen er en bløff!

Trondheim Venstre markerer avstand mot asylpolitikken
Den nye stortingsmeldingen "Barn på flukt" ligner mest en distraksjon. Den vil dessverre ikke føre til store bedringer for asylbarn og unges rettigheter i Norge.

 I Soria Moria 2 byttet regjeringen ut ordet "human" med ordet "konsekvent". Siden 2009 har vi sett flere innskrenkinger i norsk asylpolitikk som har rammet barn og mindreårige asylsøkere spesielt hardt.

Arbeiderpartiet skryter av at de fører en streng, men "rettferdig" asylpolitikk. Det er korrekt at den er streng, men den er dessverre langt fra rettferdig. Vi ser at innvandringsregulerende formål overstyrer barn og unges rettigheter, en praksis som setter flere barn og unges liv i livsfare.

Norge ble senest i 2011 dømt i Den Europeiske menneskerettsdomstol for brudd på barns rettigheter. Vi har som det eneste landet i Europa inngått en returavtale med Etiopia og dermed gått i mot rådene til Amnesty og en rekke andre menneskerettsorganisasjoner.

Venstre mener ikke at alle som kommer hit skal få bli, men vi vil at Norge skal ta FNs Barnekomité sin kritikk på alvor! Den nye stortingsmeldingen er fra mitt ståsted bare et forsøk på å dysse ned kritikken.

Jeg kan personlig love deg at hvis du stemmer på Venstre ved Stortingsvalget 2013 så vil vi kjempe for å bedre barn og unge asylsøkeres rettigheter i Norge. Barnekonvensjonen må faktisk gjelde for alle barn og unge i Norge, også asylbarn!

1 kommentar: