3. des. 2012

Ostefesten kan falle i fisk

Bildet er hentet fra kystogfisk.no
“Angriper de med ost, svarer vi igjen med fisk”, var overskriften i Berlingske Tidende 18.oktober i år, rett etter at regjeringen vår hadde satt opp tollmurene på ost og kjøtt. I artikkelen sier danskene at “dersom den norske regjeringen ikke dropper planene om å innføre en særtoll på 277 prosent på oster fra Danmark vil de la nordmændene smake sin egen medisin”.
Norge rår over store havområder, med fantastiske fiskeriressurser som gir potensial for verdiskaping som på sikt kan være større og mer varig enn oljeinntektene. Derfor er det håpløst at regjeringen velger å gamble med norske fiskeriarbeidsplasser,  norsk omdømme og annen norsk eksport for å blidgjøre norske bønder.

Problemet er ikke at regjeringen vil hjelpe bøndene, men at de gjør det på en måte som utsetter norsk fiskeri og havbruksnæring for så stor skade. Regjeringen rår over landbrukssubsidier som de bruker for å hjelpe norske bønder. I stedet for å endre subsidiene eller se på andre måter å få økt lønnsomhet på, som å stimulere til mer samdrift eller redusere norsk landbruksbyråkrati velger de altså å øke tollsatsene. 


Dermed lukker de øynene for de signalene som sendes ut og de lar være å ta hensyn til den norske fiskenæringen. Med regjeringens nye tollsatser på ost og kjøtt øker de også norges proteksjonistisk linje– en trist konkurranse der vi allerede er i verdenstoppen. Mens Europa sliter økonomisk, går Norge så det griner. Likevel velger vi å øke tollmurene for å beskytte våre bønder slik at det blir vanskeligere for utenlandske bønder å selge sine varer på det norske markedet.

I tillegg er Norge som eksportnasjon avhengig av at det går bra med våre handelspartnere. At vi tjener på å selge fisk ut av landet og at de tjener på å eksportere ost til oss gir merverdi for begge parter. Handel bygger tillit mellom land. Når vi overdriver våre proteksjonistiske tollmurer så gjør vi ikke annet enn å straffe våre handelspartnere og gode naboer.

Norge er kongen på haugen i dagens urolige økonomiske situasjon, men vi oppfører oss egoistisk og uansvarlig. I en tid der WTO og EU fokuseres på å redusere tollmurer og legge mer tilrette for handel med u-land, er det trist at Norge leder an i I-landenes egoistiske proteksjonisme. Ikke bare er det uheldig for å få mer rettferdig handel i verden, det er direkte umoralsk i en europeisk krisetid og kan også ødelegge for andre norske interesser.

Det er åpenbart at økte tollsatser provoserer andre land i Europa og skader norsk omdømme. For de av dere som jobber for å gi norsk fiskeri-og sjømatnæring friere adgang til EU-markedet gjør ikke regjeringen det akkurat enklere med sin toll-politikk.I artikkelen fra Berlingske Tidende uttales det: “Vi må få EU til å innføre toll på bearbeidet norsk fisk. Det er det eneste språk nordmennene forstår”.

Jeg har stor forståelse for bøndene som opplever lange arbeidsdager og mindre fortjeneste på arbeidet de legger ned.

Problemet er bare at denne ostefesten for bøndene fort kan komme til å falle i fisk.

Ina Roll Spinnangr. Stortingskandidat for Venstre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar