7. des. 2012

Norge trenger et dyrepoliti


Det er på tide at Norge tar grep for å få stoppet vannskjøtsel og mishandling av dyr. Det er vår plikt å reagere når dyr lider.

I Sverige ble "djurskyddspolisen" opprettet april i fjor, noe som har ført til en øking på 21% i antall anmeldelser. Det har reddet mange dyr og ordningen blir beskrivet som vellykket. Venstre tar nå til orde for at vi skal få samme ordning i Norge og de får støtte fra blant annet Dyrevernalliansen. Se mer her I dag har Mattilsynet dette ansvaret, men flere vetrinærer jeg har snakket med forteller at dette ikke følges godt nok opp i dag. Dette ansvaret kan Mattilsynet tas når de har tid til det, det krever fokus og dedikerte ressurser. Hva mener du?

Se sak om Sveriges dyrepoliti her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar