23. mar. 2012

Mennesker før systemer!

Menneskehensyn må settes foran systemhensyn, spesielt når systemene svikter –slik de har sviktet for hundrevis av barn som nå skal sendes ut av landet de er vokst opp i. Det er på tide at Norge tar hensyn til sine internasjonale forpliktelser gjennom barnekonvensjonen, og følger norsk lov som sier at barnas tilknytning skal tillegges vekt.

Noen må stå opp for reglene når det får konsekvenser for enkeltmennesker”, sa statsminister Jens Stoltenberg da Maria Amelie ble sendt ut av landet for ett år siden. Til det svarer vi i Venstre: Noen må stå opp for enkeltmenneskene når systemhensyn veies tyngre enn menneskehensyn.

Regjeringen må ta ansvar for politikken som er blitt ført og saksbehandlingstiden som har gjort at disse familiene har fått en sterk tilknytning til landet. Vi krever at regjeringa må endre behandlingen av barn i norsk asylpolitikk, og oppfylle de forpliktelser som barnekonvensjonen gir.

Hensynet til barns beste må veie tyngre enn innvandringspolitikk, sa Lysbakken nylig.  Dessverre sier SV- lederen én ting –og gjør noe helt annet. I Stortinget har SV stemt sammen med AP for store innstramninger på asylfeltet, og stemte ned Venstres forslag om å gi disse barna en ny sjanse. Denne saken viser hvordan barn på flukt behandles i dagens Norge.

Barna det nå er snakk om å sende ut har blitt så lenge i Norge på grunn av årevis med treg saksbehandling. Barn får ofte ikke egen asylsak, de blir ikke hørt og beskyttelsesbehovet deres blir ikke vurdert. 

Venstre mener at barnas beste, og barnas tilknytning til Norge, må tillegges større vekt når asylsakene behandles. Det er på tide å kjempe for at politikerne ser de små menneskene i systemet og setter hensynet til disse barna først.

Asylpolitikken trenger nemlig ikke være blind for å være rettferdig.Vi må tørre å se menneskene som er i systemet. Vi tåler å ta enkeltskjebnene inn over oss.  Norge har laget seg et system som er langt fra et feilfritt og det kan ikke disse barna straffes for.

Venstre tar avstand fra en politikk som utsetter barn for å leve sin barndom og vil markere en klar motstand mot en regjering som underkjenner internasjonale forpliktelser gjennom barnekonvensjonen.Vi håper at regjeringens iskalde retorikk og mangel på empati med barna, kan erstattes av en mer human og barnevennlig asylpolitikk.

Vis din støtte til asylbarna med å delta på demonstrasjon mot utsendelse av asylbarna den 30.mars i Trondheim! 

1 kommentar:

  1. Se også: http://www.naturalism7.blogspot.com/2012/03/regjeringen-krenker-asylbarns.html

    SvarSlett