31. aug. 2012

Akutt mangel på frivillige

Her er noen av de frivillige fra Trondheim Venstre
Kirkens Bymisjon forteller om en akutt mangel på frivillige Trondheim. Dette har Trondheim Venstre tatt på alvor og vi melder oss kollektivt inn som frivillige til Vår Frues Kirke, samtidig som vi oppfordrer flere til å gjøre det samme.

 Kirkens Bymisjon kjører i disse dager en kampanje for å rekruttere flere frivillige som vil jobbe med byens rusavhengige, stille som natteravn eller bidra på andre måter for byens borgere som trenger hjelp eller støtte.

Å jobbe som frivillig oppleves som svært givende. Man blir kjent med nye mennesker og får en følelse av at man er til nytte. Bymisjonen har også senket terskelen for å bidra, så mye at selv travle politikere kan stille! Det eneste man forplikter seg til er å stille til opplæring og en prøvevakt, etter dette kan den enkelte selv bestemmer når og hvor mye man vil bidra ved hjelp av et online-booking-system.

Fra oss stiller hele styret, fra av bystyregruppa og fylkesleder fra Sør Trøndelag Venstre. Det er en glimrende anledning for å bli bedre kjent, litt sosial lagbygging og felles hygge med nye mennesker.

Vi vil med dette oppfordre flere av våre medlemmer til å engasjere seg og delta på opplæring sammen med oss i november. Dette er både sosialt, styrker samholdet og er lærerikt. Ta kontakt med leder av Trondheim Venstre, Ina Roll Spinnangr, hvis du vil bli med. Vi oppfordrer også andre politiske partier, organisasjoner og bedrifter til å bli med. Å bidra som frivillig er verdifullt både for de som mottar hjelp og de som gir. Bli med på laget du også!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar