11. mai 2014

Her skal du få "EU-valget for dummies" !

Bildet er hentet fra Wikipedia.org
Visste du at det viktigste europeiske valget til dags dato skal skje nå i mai? Kanskje du har lyst til å vite litt om hvem som skal velges, hvorfor valget er så viktig og hva som står på spill? Les min "EU-valget for dummies" her!


Først må du vite at EU styres av institusjoner som både er overnasjonal og mellomstatlig i sin utforming.

* Europakommisjonens oppgave er å fremme lovproposisjoner og å sette dem ut i livet (utøvende myndighet)

* Den europeiske unions råd er, sammen med Europaparlamentet, EUs lovgivende myndighet.

Hva skjer?

Det skal velges 751 politikere til Europaparlamentet, det kan kanskje sammenlignes med det norske Stortingsvalget- bare mye større. Disse politikerne representerer over 500 millioner innbyggere fra 28 medlemsstater. Selv om Norge ikke er medlem av EU får dette valget også stor betydning for oss. Kursen for Europa de neste årene skal stakes ut, og Norge er påvirket av det meste som bestemmes på grunn av EØS-avtalen vår med EU.

Plassene fordeles mellom de ulike statene basert på et prinsippet som gjør at land med få innbyggere får flere seter enn innbyggertallet skulle tilsi. For eksempel vil Danmark få færre representanter enn Tyskland, men flere når man justerer for innbyggertall.

Hvem velges?

Politikerne sitter fordelt i ulike partigrupper, basert på politisk tilhørighet/ ideologi (ikke basert på hvor de kommer fra som mange gjerne tror). Det er i øyblikket syv grupper i Europa-Parlamentet, som spender på tvers av det politiske spektre og representerer over 160 nasjonale partier.

Her
kan du lese litt om de ulike partigruppene.

* I hvilken partigruppe tror du det norske partiet du stemmer på ville havnet dersom Norge var medlem av EU?


Når er valget? 

Hver stat har sine egne valglover og hvert land bestemmer selv hvilken dag i løpet av en firedagers valgperiode fra 22 til 25.mai valget skal skje. Resultatene fra alle 28 stater vil bli annonsert søndag 25 mai på kvelden. Valget skjer hvert femte år.


Hvorfor er valget så viktig?

Dette valget er det viktigste europeiske valget til dags dato, fordi det skjer i en tid mens Europa sliter med å frigjøre seg fra den økonomiske krisen. Det er stor arbeidsledighet og lederne må håndtere krisen i Euroområdet, noe som har skapt en uenighet om løsningen ligger i tettere økonomisk og politisk integrasjon eller ikke. - Hvordan kan EU jobbe for å forebygge nye finanskriser? Hvordan få fart på økonomien i alle medlemsland? - Er det lurt å ha felles finansielle kjøreregler og tettere samarbeid?

Det nye politiske flertallet etter valget vil forme EUs lovgivning i de neste fem årene, og den politiske kursen vil naturligvis også påvirke Norge og andre EFTA-land som står utenfor. (EFTA er et frihandelssamarbeid som består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein).

EUs medlemsstater også skal for første gang utnevne den neste presidenten i EU-kommisjonen.
Det betyr at velgerne nå har en klar innvirkning på hvem som skal lede EU. Her kan du se de fleste av kandidaten. Noen mener at IMF-sjefen, Christine Lagarde også er en kandidat. Her er en blogg om kandidatene.Nyttige sider:

Følg med på meningsmålingene og lær mer om hva de ulike partigruppene mener her!

Dansk valgside

Europabevegelsen

Europaportalen og denne siden oppdaterer deg på det som skjer i EU

Lurer du på noe? Så spør da vel, så skal jeg prøve å gi deg svar :)

1 kommentar:

 1. Three Rights which, in my opinion, should be preserved:
  .
  1 - The right to survival of indigenous identities: see the blog "50-SEPARATISM-50." [English]
  .
  2 - The right to monoparenthood in traditionally monogamous societies: see the blog "The Origin Of Sex Taboo". [English]
  .
  3 - The right to veto who pays (the taxpayer) - Semi-Direct Democracy: see blog "Fim-da-Cidadania-Infantil". [Portuguese]
  .
  .
  F.R.A.R.

  SvarSlett