10. mars 2014

Staten må ta kontroll på cannabisomsetningen!

I USA innrømmer selv presidenten å ha røyket hasj. I Norge blir det krisestemning når en ung politiker blir tatt for å ha røyket hasj én gang på et nachspiel.


Innlegget kan også leses hos http://www.minervanett.no

I USA er 58 prosent av befolkningen for legalisering. Obama selv sier offentlig at han er for legalisering og at alkohol er farligere enn cannabis. Etter at Erik Skutle (H) i forrige uke innrømmet å ha røyket hasj, ble det innkalt til krisemøter i partiet og det ble varslet at det bør “tas et oppgjør mot legaliseringskulturen”.

I Norge er det ingen av de store partiene som vil diskutere om det er meningsløst å straffeforfølge vanlige, (unge) mennesker for bruk av et rusmiddel som er mindre farlig enn alkohol. Global Commission on Drug Policy gikk gjennom erfaringer fra flere land og kom med klare anbefalinger om avkriminalisering i 2011. Rapporten ble raskt feid under teppet i Norge. Ingen ville lytte til empiri og vitenskapelige undersøkelser, her drives ruspolitikken av behovet for å sende et signal om at hasj er farlig og derfor utolererbart. Vi vet at cannabis omsettes for mange milliarder verden over, og pengene strømmer inn til kriminelle miljøer.

I følge Global Commission on Drug Policy er 80 prosent av bruken av narkotika på verdensbasis, bruk av cannabis. Siden 1960-tallet har vi forsøkt å bekjempe rusmiddelet med forbud og straff. Vi har brukt skattepengene våre på politi som skal bekjempe salget, men vi har oppnådd lite. Den eneste effekten av økt politiinnsats er at de kriminelle er blitt bedre organisert og tyngre rustet, samt at flere unge, oppegående og ressurssterke ungdommer faller ut av skole og arbeidsliv og får problemer på grunn av straff, sanksjoner og stigmatisering.

Dette er noe politiet selv konkluderer med, og det er ikke unikt for Norge. Myndigheter over hele verden har forsøkt å bruke strafferettslige sanksjoner for å hindre cannabisbruk, og likevel: Cannabis dyrkes over hele planeten. Til tross for at både dyrking og bruk er forbudt i Australia, er Australia blitt landet med verdens høyeste utbredelse av cannabis.

Vi vet selgerne er over alt og at de ikke bryr seg om alderen til kunden. “Markedet” er åpent døgnet rundt og flere pusher også tyngre stoffer enn cannabis. På den måten blir mange unge dradd inn i et tyngre rusmisbruk eller de risikerer å havne i fengsel. De som holder seg til alkohol kan ruse seg i fred, selv om de samfunnsmessige konsekvensene anses å være mye større ved alkoholbruk enn ved cannabisbruk.

Penger som kunne gått til staten gjennom skattlegging, strømmer i stedet til de kriminelle miljøene. Dette er selvfølgelig en uønsket situasjon for alle – det vil si for alle utenom organiserte kriminelle som tjener på dagens politikk. Under forbudstiden tidlig på 1900-tallet lærte vi at forbud mot alkohol bare økte skadeeffektene, og det førte til at det vokste frem en mafia med mye makt. Når alkoholsalget igjen ble regulert avtok både skadeeffektene og mafiaens innflytelse.

Dessverre har vi ikke hatt evnen til å ta denne lærdommen med oss i vår krig mot “narkotika”. Vi vet at vi ikke kan stoppe rusmisbruk, men vi kan begrense skadevirkningene. Den beste måten å gjøre dette på er at cannabis skattlegges og reguleres på samme måte som alkohol. Dette er ikke en ny tanke, det er en politikk som gradvis sprer seg basert på erfaringer:

* I følge Aftenposten Innsikt har 20 delstater i USA godkjent salg av cannabis for medisinsk bruk, og to stater har regulert salget for generell bruk. Flere folkeavstemminger ventes i år.

* Canada, Uruguay, Nederland, Brasil, Portugal med flere tolererer mindre mengder cannabis til personlig bruk og/eller medisinsk bruk.

Det er åpenbart at vi ved regulering av cannabissalget vil få store innsparinger i justissektoren som kan brukes på en mer hensiktsmessig måte. Ved å regulere salget kan man også stille krav til aldersgrense, mengde man får kjøpt og få kontroll på kvalitet og styrke.
Vi kan redusere gatesalget og inntektene til kriminelle miljøer. Produktet blir langt mindre skadelig for konsumentene fordi vi kan regulere innholdet av virkestoffet THC. Staten kan få inntekter på salget som igjen kan brukes til forebygging og behandling. Regulering av cannabis vil ikke fjerne hele narkotikaøkonomien, men det vil kutte en stor del av inntektene deres og kan redusere rekrutteringen av unge til tyngre stoffer.

Det går en reguleringsbølge over hele verden. Vi bør gå foran med fornuftig regulering istedenfor å vente til vi også i Norge får etablert Starbucksliknende butikker med blinkende neonlys som selger cannabis under bordet.

Les også: Løgnen, skrevet av Nils August Andresen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar